April 2021: op een zaterdag..

Het was op een zaterdag…

Nou is dat niet zo gek want het klussen gebeurt gewoonlijk op zaterdag…

 

Van Hool-Fiat S315.

Het was op een zaterdag…meerdere zelfs, dat ondanks diverse pogingen de motor van de S315 maar niet wilde starten c.q. blijven lopen. Pompen met het handpompje op de inspuitpomp leverde niets op; er werd geen brandstof aangevoerd. Een nieuw handpompje bracht ook geen resultaat. Enigszins gefrustreerd besloten we het maar even te laten en wat andere klussen te gaan doen.

Wat er aan vooraf ging was het plaatsen van een geheel nieuwe tank (de perikelen met de oude leest u in vorige berichten) en het door- c.q. schoonblazen van diverse brandstofleidingen. Die waren dus in eerste instantie niet alleen schoon maar ook leeg. Tips, gevonden op het www, eerst leidingen vullen en ook de filters vullen met brandstof, hielp ook al niet. Uiteindelijk bleek de oplossing “woest en langdurig” pompen…met het handpompje.

Enfin, het was dus op een zaterdag dat de S315 wederom tot leven kwam! De motor heeft korte tijd gelopen. Rest het verwijderen van gelekte diesel, het controleren van alle aansluitingen en (tzt) een proefrit.

Inmiddels is ook het laswerk aan de rechterzijde afgerond. De binnenbekleding is aangebracht evenals een rubberstrip en de binnenbekleding van de wielbak. Zo op het oog is er weinig te zien van al het werk dat is verricht maar de reportage in vorige berichten toont wel aan dat ook dit “klusje” de nodige inspanning heeft gevergd.

Van een stukje rubber (ex spatlap) werd een rubber ring gesneden voor de tankdop waarvan de rubberring letterlijk uit elkaar viel.

            

Tanksteunen gemonteerd, tank op zijn plek           nieuwe rubber ring snijden voor tankdop

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting

 

   

Nieuw sluitsteuntje          bekleding               binnenbak bekleding

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting

 

Van Hool-Fiat 625 (donor)

Aan de donorwagen werd een nieuw stuk bint ingelast. Er zal nog meer laswerk moeten worden gedaan want bij het verder demonteren van de carrosserie werd nog meer roestschade geconstateerd…

 

Roestschade………(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting) 

 

International.

De perikelen met de S315 boden de gelegenheid om verder te werken aan de International. Er zijn nieuwe stukken ingelast in o.a. de wielbak.

 

Nieuw stuk in wielbak  “gaar”  metaal   (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting) 

 

 

 

 

Maart 2021: stapjes

Ditmaal een verslag van diverse kleine, maar belangrijke stapjes die we de afgelopen weken hebben gemaakt. 

Van Hool-Fiat S315

Het weer was aanvankelijk diverse weekenden niet goed genoeg om het schilderwerk aan de S315 af te maken waardoor ook montage van de tank heeft moeten wachten. Inmiddels is dat schilderwerk toch af maar montage van de tank moet nog gebeuren. Diverse lasnaden zijn afgekit, de vloer van de bagageruimte moet nog gekit worden en een sierstrip gemonteerd. Vervolgens moet ook nog de nieuwe binnenbekleding (autovilt) worden aangebracht en ook nog de kunststoffen binnenbak van de wielkast worden ingelijmd vóórdat deze klus helemaal is afgerond. U verneemt t.z.t. nader.

 

Van Hool-Fiat 625 (donor)

Aan het geraamte van deze wagen is enig werk verricht. Aan de achterzijde zijn gebogen strippen ingelast. U kunt één en ander zien in de fotoserie. Om de bocht in de strip te kunnen buigen hebben we zelf een houten mal gemaakt waarop de strip is gebogen. De handen  die u op de foto’s ziet zijn uiteraard de handen van de meester…

 

 

Met een zelfgemaakte houten mal wordt een strip op maat gebogen (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting

 

    

Oude strip verwijderd en nieuwe ingelast (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting) 

Verder is op andere plaatsen wederom roestschade geconstateerd. Net als bij de S315 zijn metalen binten en strippen over elkaar en tegen elkaar aangebracht zonder echter de ruimte daartussen af te kitten of van deugdelijke roestwering te voorzien. Op al die plekken heeft vocht vrij spel.

De houten vloer is, waar deze aan de zijkanten op een horizontale strip rust, weggerot evenals die horizontale strip.

Blik vanuit de binnenzijde op de strip waarop de vloer rust (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting

 

International

Er is verder gegaan met het meniën van het chassis en carrosserieraamwerk van deze wagen. Aan de onderzijde is een nieuwe metalen strip ingelast. Dit is een belangrijke strip: daar is namelijk de carrosserie om heen gebogen en deze strip moet dus exact op de goede hoogte worden aangebracht. Deze strip is verbonden met verticale binten. Die verticale binten zijn echter uitgerekend aan de onderzijde weggeroest. In de foto’s ziet u dat aan de hand van de oude verrotte strip de uiteinden van de verticale binten tot op exact de goede hoogte worden vernieuwd waarna de nieuwe strip kan worden ingelast. Deze strip kan dan ook als maat dienen voor andere te vervangen delen aan de onderzijde van het raamwerk. Dit geeft maar eens weer aan dat het belangrijk is om de dingen in de goede volgorde te doen!

    

Uiteinde verticaal bint vernieuwd (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting) 

 

     

Nieuwe strip ingelast                                            aansluiting strip en verticaal bint

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting) 

 

Februari 2021: geraamtes…

Geen verhaal over zaken die uit de kast vallen of verstopt blijken te zijn in verborgen ruimtes of achter gemetselde muren. Wel een beetje een “horror” verhaal want oude voertuigen verbergen wel het een en ander…..

 

Van Hool-Fiat S315

Hoewel bij de S 315 redelijk wat plaat- en bintwerk is vervangen, is en wordt deze wagen niet van de carrosserie ontdaan. Het geraamte van deze wagen blijft verborgen (net als slechte plekken die er ook bij dit voertuig ongetwijfeld nog zullen zijn….).

De vóór het rechterachterwiel ingelaste plaat is verder afgewerkt met een aantal lagen menie en alle naden en kieren worden afgekit om het vocht (roest-)duiveltje buiten de deur te houden.

Op de plek waar de tank gemonteerd is (was..) is het chassis schoongemaakt en in de menie gezet. Diverse onderdelen waarmee de tank is gemonteerd zijn afgelakt in zwarte verf.

   

In de menie                    hier hoort de tank gemonteerd te zijn              steunen afgelakt

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting) 

 

Van Hool-Fiat 625 (donor)

Hoe anders gaat het met de 625 donorwagen. Nadat aan de rechterzijde het plaatwerk werd verwijderd is dit nu ook aan de linkerzijde gedaan. De ramen waren er al uit en nu wordt het geraamte van deze wagen (althans van de carrosserie) steeds meer zichtbaar. Dat geraamte blijkt, zeker gezien de leeftijd, in behoorlijke staat te verkeren, zij het dat her en der nieuwe stukken ijzer zullen moeten worden ingelast, maar dat begint zo langzamerhand routine te worden…..

De wagen blijkt ook over een “dubbele” bodem te beschikken (plaat gepopnageld over een doorgerotte plaat), het geheime compartiment met de goudstaaf zijn we nog niet tegen gekomen….

    

 

De bodem bedekt met allerlei platen…., de laatste foto toont hoe de bodem eruit hoort te zien.….(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Na het demonteren van de bestuurdersstoel werd een merkwaardig stukje huisvlijt zichtbaar; ter  versteviging van de niet meer in erg beste staat verkerende wielkast werd door de vorige eigenaar een aantal stroken aluminium onder de vloer aangebracht. Dit hele pakket aan stroken lag los tussen de vloer en het chassis…….

 

Linker wielkast, waar de bestuurdersstoel zat en een pakketje aluminium (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Van de voordeur werd de binnenzijde (beplating, slot) verwijderd. Het frame blijkt in vrij goede staat waarbij er echter op één plek een gat in een bint aanwezig is. Aan de rechtervoorzijde van de wagen werd een sierlijst langs de wielkast gedemonteerd: tijdens de demontage regende het verroeste metaaldeeltjes…Het plaatwerk boven de wielkast is ronduit slecht en het bintwerk eronder nog maar gedeeltelijk aanwezig. Nadat ook op die plek de binnenpanelen werden verwijderd werd een begin gemaakt met het losmaken van de buitenbeplating.

                               

Voordeur ontdaan van binnenwerk   boven het rechte voorwiel,…..ook hier dikke plamuurlaag  (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Dat verwijderen van het plaatwerk is geen sinecure. Behalve gepopnageld is het meeste plaatwerk ook aan de randen met kleine lasjes aan het frame en/of over en aan ander plaatwerk bevestigd. Na voorzichtig deze lasjes doorslijpen is het nodig om met beitel en hamer de beplating uiteindelijk los te krijgen. Ach, als het makkelijk was zou iedereen het kunnen, zeggen we met enige regelmaat.

Bedenk wel dat dit voertuig zo’n 50 jaar oud is en het wel een wonder zou zijn als er niet of nauwelijks roest aan de carrosserie te vinden zou zijn……

 

 

Frontplaat over de zijplaat aangebracht, randen met kleine lasjes vastgelast en vooral rijkelijk geplamuurd….(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Tenslotte werd de (niet originele)  kabelboom verwijderd.

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

International

De International werd al geruime tijd geleden grotendeels ontdaan van de carrosserie. Een deel van het geraamte van deze wagen is reeds gerepareerd en van twee lagen menie voorzien. Inmiddels is begonnen met het repareren van de wielkasten; reeds op  maat gemaakt plaatmateriaal wordt ingelast ter vervanging van iets wat ooit van metaal moet zijn geweest…..Ook is aan de rechteronderkant verder gegaan met het repareren/vervangen van vergaan ijzer.

    

  

Het proces in beelden, van “originele “staat  naar nieuw.(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Januari 2021: een frisse start

Een frisse start

Het was een frisse start op de eerste “werk” zaterdag, voornamelijk door de nogal lage temperatuur (3 graden). Het inmiddels voorbije jaar was op zijn minst “raar”, misschien wel “bizar”. Wat hetzelfde bleef is dat er nog genoeg te werken is aan de diverse voertuigen.

Het voornemen is om maandelijks verslag te blijven doen, maar we weten natuurlijk ook wel dat het met de meeste goede voornemens niet zelden anders afloopt…

Enfin;

 

Van Hool-Fiat S315

Bij de S315 werd de plaat inclusief een bint achter het rechterachterwiel verder ingelast.

 

Men richt een lamp op de lasnaad en waar er licht doorheen schijnt is er nog een gaatje…(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Van Hool-Fiat 625 (donor)

Van deze wagen werd de hemelbekleding verwijderd. Tevens werd een begin gemaakt met het verwijderen van piepschuimdelen die zich onder de bekleding schuil hielden. Na het verwijderen ervan werd in een behoorlijk goede staat verkerend dak zichtbaar, op de meeste plaatsen nog keurig in de originele grijze lak! Het binnenwerk van de carrosserie blijkt in zeer behoorlijke staat te verkeren.

Aan de rechterzijkant werd plaatwerk verwijderd. In dit aluminium plaatwerk waren door de vorige eigenaren gaten gezaagd. Aluminium is lastig te lassen en de plaat is dun. Bij lassen ontstaat een groot risico dat het plaatwerk door de warmte krom trekt. Daarom is er voor gekozen deze plaat in zijn geheel te vervangen. Ook werd een begin gemaakt met het verwijderen van in zeer matige staat verkerend stalen plaatwerk aan de onderzijde, dat op vele plaatsen aan een bint was gelast. Hamer en beitel deden hier goede dienst (en uiteraard ook de handjes die dit gereedschap vasthielden). Voorts werd ook de voorbumper gedemonteerd (en dit alles is zoals u inmiddels wel begrepen zult hebben veel snelller opgeschreven dan in werkelijkheid uitgevoerd). De 625 donor begint er nu wat kaaltjes uit te zien……

   

   

De hemelbekleding verwijderd, plaatwerk aan de rechterzijkant er af-let op de dikke plamuurlaag op de plaat rechtsachter (4de foto) – en ook de voorbumper moest er aan geloven…(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Aan andere voertuigen werd niet gewerkt. Vanwege de lage temperatuur is niet geschilderd, Dit moet wachten tot het voldoende warm (minder koud) is.

 

December 2020: rust roest

Van Hool-Fiat S315

Rust roest aldus het gezegde. Dat zal dan wel de reden zijn dat de brandstoftank vervuild en verroest is. De huidige biodiesel trekt water aan en water en metaal zijn een fatale combinatie. Er is/wordt zeer weinig met de wagen gereden zodat de brandstof ook niet ververst wordt. We hebben inmiddels besloten om een nieuwe aluminium tank te laten vervaardigen.  Of er nog nadere maatregelen nodig zijn om het brandstofsysteem schoon te houden is (ons) nog niet helemaal duidelijk.

Na demontage van de tank bleek dat het omgekeerde van rust roest helemaal niet waar is. Roest rust helemaal nooit maar gaat gestaag door….U raadt het al, wij troffen weer een plek aan waar het metaal in bruin korrelig materiaal is veranderd. Ditmaal direct vóór het rechter achterwiel. Wij zijn al zo vertrouwd met oud metaal vervangen door nieuw dat dit “klusje” er nog wel bij kan.

   

 

Roest aan een bint en plaat direct vóór het rechter achterwiel. Nieuw bint inmiddels ingelast en nieuwe plaat ingepast (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

In afwachting van de nieuwe tank werden de spanbanden en dwarsbalken alvast van de nodige lagen menie en zwarte verf voorzien. Inmiddels hebben wij de nieuwe tank (uit aluminium) in ontvangst mogen nemen.

 

De nieuwe tank naar het voorbeeld van de oude en de tank-dwarsbalken in de eerste laag zwarte verf (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Er zijn ook problemen met de geïnstalleerde radio. Deze wordt zo heet dat ie rookt. Helaas zal hier een cursus “stoppen met roken” geen soelaas bieden. De speurtocht naar de oorzaak (en oplossing) wordt voortgezet.

 

Van Hool-Fiat 625

De carrosserie van de (blauwe) donorwagen lijkt in betere staat te verkeren dan die van de andere (paarse) 625. Wij hebben besloten om zoveel mogelijk van de carrosserie van de donorwagen te gaan gebruiken. Zowel bij de paarse als de blauwe 625 is het dak aangebracht over ander plaatwerk en om dat mooi op elkaar te laten aansluiten is rijkelijk met plamuur gesmeerd. Op de plaats waar het dak het andere plaatwerk overlapt is op vele plaatsen flinke roest ontstaan. Om een en ander aan de binnenzijde van de wagen te kunnen bekijken moet de (niet hemelse) hemelbekleding worden gedemonteerd. Die bekleding is om de raamsponningen gevouwen en gelijmd….en dus moeten de ruiten eruit om de bekleding los te kunnen halen……….

Met het demonteren van de ruiten van de blauwe wagen, waaronder vier perspex ruiten, is een begin gemaakt. De vorige eigenaar was vast bang dat deze er onderweg uit zouden vallen want de perspexruiten zitten met kit in de sponningen bevestigd waarbij aan de buitenzijde ook nog eens, wederom met kit, een rubber rand is aangebracht….Het verwijderen van deze perspex ruiten ging dan ook niet vanzelf……….Ook zijn glazen ruiten gedemonteerd. Van voor- en achteruit zijn de rubbers doorgesneden omdat wij verwijderen met rubbers teveel risico op breuk vonden. Diverse zijruiten konden met intact rubber worden verwijderd.

 

De donor 625 ontdaan van bijna alle ruiten (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Ten behoeven van het interieur werden diverse bankjes van een andere touringcar aangeschaft welke niet de originele bankjes zijn maar wel erg lijken op de originele.

Compleet interieur uit andere (niet 625) touringcar (foto SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

International

Aan de International, die nog geruime tijd op zijn (voor-)wielen en assteunen zal moeten blijven rusten, is verder gewerkt. Delen van het chassis zijn voor de tweede maal in de (ijzer)menie gezet om te voorkomen dat ook hier de roest niet rust…..De accubak heeft de eerste laag zwarte verf gekregen.

   

Chassisdelen voor de tweede maal in de menie, accubak in de eerste laag zwarte verf. (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Kerst/nieuwsjaargroet

Het einde van dit jaar nadert. Het coronavirus  heeft zijn stempel gedrukt en ook de medewerkers van de SHBVN hebben dat gemerkt, zowel in SHBVN verband als privé. Vanaf deze plaats wensen wij iedereen een zo prettig mogelijke kerst, een zo prettig mogelijke jaarwisseling en vooral een goede gezondheid. Let goed op uzelf én ook op de ander.

November 2020: avontuur…

Van Hool-Fiat S315

Ook al is de s315 goedgekeurd dat betekent niet dat we geen enkel technisch probleem meer hebben noch cosmetische wensen.

Beide buitenspiegels werden vervangen door mooiere exemplaren en de spiegelsteun rechts werd netjes in de zwarte verf gezet.

 

Spiegelstang in bewerking  (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Op de rit naar en van de RDW leek de koelwatertemperatuurmeter vakantie te hebben genomen want de naald wilde maar niet in beweging komen. Op een andere sensor reageerde de meter  aanvankelijk ook niet. De bedrading was al op diverse plaatsen gerepareerd. Deze is deels vervangen en de sensor uit het oude motorblok getest. Deze doet het en de meter werkt ook met die sensor dus is vermoedelijk de sensor in het vervangende blok de boosdoener.

Om één en ander te testen besloten we een rit te maken (bij een ouder voertuig altijd een moedig besluit…) en toen stak wederom een brandstofprobleem de kop op….Op de terugweg sloeg de motor af en kwamen we op  een redelijk drukke tweebaansweg stil te staan (dat gaf ons wel de gelegenheid om de functie van verkeersregelaar eens uit te proberen). Het (wederom) verwisselen van brandstofslangen bracht uitkomst en we kwamen op eigen kracht in de stalling terug. De enige conclusie die toen te trekken viel was dat er iets mis was (is) met de brandstofaanvoer vanuit de tank zelf. Demontage van de aanzuigbuizen in de tank bracht aan het licht dat die buizen verroest en vooral erg vuil waren. De tank is vervuild en verroest en door aangezogen vuil en roest raakt de aanzuigbuis verstopt en stokt de brandstoftoevoer……..

De tank is geleegd, de brandstof die er uit kwam zag er vies uit en in  de tank is een laag roest te zien. De tank is gedemonteerd, maar ook dat ging niet van het bekende leien dakje; de tank zit ingeklemd tussen het chassis, de vulbuis steekt door een gat in datzelfde chassis en er is gewoonweg geen ruimte om de tank eruit te krijgen. Dan vraag je je af hoe de tank ooit op zijn plaats is gekomen…..

Inmiddels is de tank dan toch onder de bus vandaan. De enige methode was om de vulbuis af te zagen met de (hou-me-goed-vast-anders-loop-ik-met-je-weg ) reciprozaag. We hadden en hebben het idee dat deze tank toch niet echt meer te redden valt……….

       

Tank                                         inkijkje……….               wat onderdelen

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Op de sloop werd een “ouderwetse” radio-unit gekocht welke wij willen plaatsen in plaats van de huidige moderne. Inmiddels is begonnen met het aansluiten van de radio, deze geeft een zeer goed geluid! Nadat het juiste aansluitmateriaal binnen is volgt definitieve installatie. Dan hebben we in ieder geval muziek terwijl we door ploeteren aan de S315.

 

Van Hool-Fiat 625

Van de blauwe donorwagen werden diverse gedemonteerde onderdelen opgeborgen in een stelling. De paarse werd verder uitgeruimd en ingericht als tijdelijke kantinewagen. In de caravan konden wij de 1,5 meter niet in acht nemen en het wordt nu te kil om in de hal zelf te lunchen.

Tijdelijke kantine  (foto SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

International

U kent de auto advertenties op marktplaats wel “auto heeft aandacht nodig” . De International heeft wat “aandacht” gekregen. De accubak werd van twee lagen  menie voorzien en het chassis werd deels voor de tweede maal in de menie gezet.

             

Accubak voor de tweede maal in de menie    en ook het chassis deels voor de tweede maal

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

          

Oktober 2020: succes!

Driemaal is scheepsrecht maar wij hadden de derde keer niet nodig.

Vandaag is het goed gegaan, na een kleine omweg……De rit naar de RDW ging goed, de keuring ook totdat de claxon werd getest en het niet deed. Gelukkig kregen wij de gelegenheid om de claxon te repareren om voor 16.00 uur bij de RDW terug te komen. Onderweg naar een garage besloten we onderweg te stoppen om te kijken of wij het mankement niet zelf konden verhelpen en gingen we onder de bus liggen (iets wat we wel vaker doen……). Er bleken twee elektriciteitsdraadjes los te zitten. We moesten ook even zoeken naar waar die knop voor de claxon eigenlijk zat…..De draadjes vast gemaakt, de knop voor de claxon gevonden, die deed het weer en terug naar de RDW. Daar kregen wij het felbegeerde apk bewijs uitgereikt.

De Van Hool S 315 is apk goedgekeurd en mag de weg weer op!

september 2020: hoe is het nu met…?

Nee geen nieuw tv programma. Het gaat nog steeds over autobussen, oude autobussen en met de ouderdom komen de ……………….gebreken ja.

 

Van Hool-Fiat S315.

Er was een afspraak gemaakt voor een (RDW) keuring maar door een probleem in de brandstoftoevoer kon het keuringsstation niet (meer) op tijd worden bereikt. Er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Bij deze een korte terugblik om u een indruk te geven van wat er allemaal is gedaan om de wagen weer in goede conditie te krijgen.

Toen de wagen, inmiddels al wat jaren geleden, werd aangeschaft leek het erop dat vorige eigenaren erg belust waren op botswagentjes. Op talrijke plaatsen was de lak beschadigd en diverse plekken toonden de sporen van onzachtzinnige,  ongewenste aanraking met andere voorwerpen.

Kleine lakschades werden verholpen en grotere plekken aangepakt. Met name de bumperhoeken waren flink beschadigd. Scheuren in het polyester werden gedicht en de bumperdelen gespoten.

       

                                voor                                                                           na                                                                                        

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Een aantal grote roestschaden werd verholpen.

  

Accubak nieuw           roest                           instapbak in wording     in de zwarte lak         

Kraak en roestvrij!

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Om het voorbint te kunnen vervangen werd zelfs een deel van het polyester voorfront verwijderd….

Nieuw voorbint  (foto SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

U hebt elders op deze site al kunnen lezen dat deze wagen eerder in juni 2017 werd goedgekeurd. U hebt ook kunnen lezen dat er daarna een tegenvaller was: de oliedruk van de motor was dermate laag dat besloten werd de motorlagers te inspecteren en zo nodig te vervangen. Aldus geschiedde. Daarna sloeg het noodlot toe; op een proefrit (januari 2019) sloeg de motor op hol en vernielde een losgekomen zuigerstang het motorblok.  Er moest een ander motorblok c.q. motor komen en deze werd gevonden op een sloperij. Daar konden wij de motor lopend zien en horen en gezien de reputatie van het betreffend bedrijf durfden wij de aankoop aan.

In de afgelopen periode werden diverse delen van de “oude” motor overgebouwd op de “nieuwe” motor en werd deze teruggebouwd in de wagen.

Work in progress…………..(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Motor gaat er (weer) in…..(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Nu de motor toch uitgebouwd was werd de koppeling vernieuwd.

  

Nieuwe koppelingsplaat, vliegwiel gevlakt, drukgroep gereviseerd (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Daarna werd in de afgelopen weken het verfwerk aan de voorzijde weer ter hand genomen. De middenbumper, tevens klep die het reservewiel verbergt, is bezaaid met allerhande kleine beschadigingen. Het was teveel werk om alles te herstellen. Alleen de ergste plekken zijn aangepakt. Er zullen dus deze keer geen pianosonates klinken….Middenbumper en hoekbumpers zijn nu in één keer gespoten om gelijke kleur te verkrijgen en het resultaat valt toch niet tegen.

    

         Voor……..                    in bewerking….                      na                       verplichte tekst                                                           

 (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Tevens werd het zijluik bij de radiateur van kleur voorzien.  Al eerder werd een plaat wegens roest en beschadiging vernieuwd.

Frame geverfd                 nieuwe plaat                   ingelast                        in de grondverf

 

      In de lak

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Er werd een origineel contactslot geplaatst dat nu naar behoren werkt  en we zijn er  ook in geslaagd om het “vreemde” reageren van de motor op het gaspedaal te verhelpen (zie vorig bericht). Het lag niet aan de inspuitpomp. Het stangenstelsel is opnieuw gesteld en daarna reageerde de motor zoals bedoeld: bij gas loslaten valt de motor snel en soepel terug naar stationaire loop!

De achteruitrijlampen hebben wij inmiddels tot branden kunnen bewegen, al weten we zelf niet precies hoe….Op een gegeven moment, na veel proberen en een stuk of wat doorgebrande zekeringen, brandden  ze op één van de twee op de versnellingsbak aanwezige schakelaars….Waar de andere schakelaar dan voor dient dat is ook voor ons de vraag. Op die schakelaar hebben we de bedrading ook aangesloten, maar waarheen, waarvoor (aldus een bekend lied)?

 

Van Hool-Fiat 625

Ook aan de Van-Hool Fiats 625 is verder gewerkt.

Gepoogd is om van de donorwagen de hemelbekleding te verwijderen. Gepoogd, want behalve dat die bekleding her en der is vastgelijmd blijkt deze ook omgevouwen om de raamsponningen te zijn en moeten de ramen eruit (!) om de bekleding te kunnen verwijderen…..Geen idee waarom de bekleding van het dak “hemelbekleding” heet want aan deze versie in de 625 is echt helemaal niets hemels….

Er is verder gegaan met het verwijderen van plaatwerk wat geen sinecure blijkt te zijn. Platen zijn met een dikke laag steenhard plamuur of iets dergelijks met elkaar verbonden. Zelfs de beitel bleek niet voldoende om die laag te verwijderen en dus kwam de haakse slijper er aan te pas….

Achterbumper gedemonteerd, lijsten gedemonteerd, kleine onderdelen opgeborgen in kistje. (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

In het verleden werd van beide wagens het camperinterieur verwijderd.

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

International

Aan de International  zijn deze keer werkzaamheden verricht. Op diverse plaatsen zijn stukken kokerbalken ingelast om het raamwerk waarop de carrosserie is bevestigd weer aan elkaar te verbinden.

De foto’s tonen werk over een langere periode.

 

Het chassis ontroest, waar nodig gerepareerd en in de menie gezet..(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

In het verleden werden motor, achteras, vloer, interieur en een groot deel van de carrosserie gedemonteerd om werk aan het frame en chassis mogelijk te maken.

 

 

Motor op pallet            achteras verwijderd  (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Wij hopen en  verwachten dat de Van-Hool Fiat s315 op korte termijn alsnog gekeurd (en goed gekeurd) zal kunnen worden. Hoewel de wagen dan wat ons betreft nog steeds niet “af” is, er zijn wensen ten aanzien van exterieur en interieur, is het toch vooral de bedoeling om met de wagen te rijden, De aandacht die de afgelopen periode grotendeels bij deze wagen heeft gelegen kan dan worden verschoven naar de beide Van-Hool Fiat’s 625 en de International L 160. Het ligt in de lijn der verwachting dat u dan ook uitgebreidere berichten met betrekking tot het werk aan die wagens op deze site zult kunnen lezen en ook zien. Foto’s zeggen meer dan tekst en wij zullen trachten om de werkzaamheden aanschouwelijk te maken.

 

Augustus 2020: komt er nog wat van?

Van-Hool Fiat s315

Voor de 2de keer deden we het weer, de motor eruit en weer in, had het zin, die keerringen zijn  aparte dingen, die houden de olie tegen zodat we die niet op hoeven te vegen, dat is althans het plan dus komt er nog wat van?

Nou, nog even niet. Het nieuwe contactslot functioneert niet helemaal naar behoren. In een bepaalde stand is het heet geworden, zo heet dat een kunststoflabel is gesmolten…Inmiddels klappert er ergens een (wissel)relais. De contactstand is in te  schakelen en dan lijkt alles te functioneren, de verlichting is in te schakelen maar gaat alleen nog maar uit door de hoofdstroom met de hoofdstroomschakelaar helemaal uit te zetten. U begrijpt vast dat dat de bedoeling niet is.

We hebben de motor desalniettemin kunnen laten draaien en constateerden helaas een lichte olielekkage aan de poeliezijde. Of dat een keerring is of lekkage via de carterpanpakking is nog  niet duidelijk. In ieder geval is die kant van de motor via een luik in de zijkant van de bus te bereiken en hoeft de motor daarvoor niet te worden uitgebouwd.

Echter stak een oud probleem wederom de kop op. Wat kunnen die oude problemen toch hardnekkig zijn, het is net onkruid dat maar niet wil vergaan. Bij gasgeven en daarna gas los laten wil het toerental maar heel langzaam terugvallen, zoals wij  het al eens hadden meegemaakt met de stukgelopen motor. Wij hebben nu zelfs moeten constateren dat bij 1500 toeren per minuut de motor zelfs meer toeren gaat draaien tot zo’n 1800 per minuut.! Wij verdenken  de brandstof-inspuitpomp ondanks dat deze gereviseerd is…

Voor de techneuten onder ons: het gaat om een “ouderwetse” lijn inspuitpomp die in beginsel de maximale brandstof toevoert waarbij een regulator er voor zorgt dat het maximum toerental van de motor niet wordt overschreden en bij gas los de motor stationair draait. Wij vermoeden dat er een fout of slijtage in deze regulator zit. 

Klapperend relais (foto SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Van-Hool Fiat 625

De donor 625 is verder gestript (wij hebben het netjes gehouden hoor). Sierlijsten zijn verwijderd en diverse zaken uit het interieur gedemonteerd. Met wat er onder zichtbaar werd zijn wij niet erg blij; er blijkt nogal wat “cosmetisch gerestaureerd “ te zijn (lees weggewerkt met centimeters plamuur).  De roestduivel (daar is hij weer) heeft zich naar hartenlust kunnen uitleven en dat zonder uitnodiging.

Creatief als we zijn is van restanten van het interieur van één van de 625’s een deksel van een pallet gemaakt (ook wij doen aan recycling) die ook als werkbank kan worden gebruikt.

   

Lijstwerk                            roest….                       gedemonteerde lijst          “werkbank” 

(foto’s SHBVN-klik op de foto’s voor een vergroting)

International

Aan deze wagen zijn geen werkzaamheden verricht.

 

Juli 2020: Er uit….

Van Hool-Fiat S315

Eruit. Nee, niet als “er op uit”, gewoon eruit. De motor. Ja, die we net hadden ingebouwd. Die ja.

Op een zonnige zaterdag was het dan zover. Na lange tijd rolde de S315 op eigen kracht naar buiten. Verder dan de oprit kwamen we niet. Dat was ook de bedoeling. We wilden de motor wat langer laten lopen om te kijken of er ergens lekkages waren. We ontdekten al snel een olielekkage, vermoedelijk van een krukaskeerring die we net hadden vervangen…….

   

De S315 na lange tijd weer buiten  (foto’s SHBVN-klik op de foto’s voor een vergroting)

De achteruitrijlampen deden het niet (twee draden aan een vierpolige sensor, dat wordt een potje puzzelen) en het contactslot wilde niet altijd ingedrukt, in de contactstand, blijven staan.

Bij nadere beschouwing, in het volle zonlicht, bleek ook het schilderwerk een tikje tegen te vallen. De rechter bumperhoek leek een wat andere kleur dan de linker te hebben en de middenbumper stak er nogal bij af. De verf op de deur was (te) korrelig. U raadt het al, ondanks dat we zelf zeggen dat het geen piano hoeft te zijn, zijn  we er dol op. Niet dat we zo muzikaal zijn maar omdat zo’n piano zo mooi glimt…….Er volgt nog een schilderronde waarbij het voornemen is deur en complete bumper in één keer een nieuwe verflaag te geven.

Middenbumper voorbewerkt   

(foto SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Het contactslot is inmiddels vervangen, de originele radio ingebouwd en de motor uitgebouwd. We ontdekten namelijk olie in het koppelingshuis en daar lekte dus ergens iets, maar wat? De motor, de bak? Dat was niet zomaar te achterhalen en de bak kon niet apart uitgebouwd worden. Er was onvoldoende ruimte onder de bus en na enig filosoferen werd besloten de motor met bak maar weer uit te bouwen. Dat ging de 2de keer een stuk vlotter dan de eerste. 

         

   Nieuw contactslot                originele radio       motor uitgebouwd…   en van bak gescheiden

(foto’s SHBVN-klik op de foto’s voor een vergroting)

Momenteel zijn we bezig met het vervangen van keerringen aan beide zijden van de motor; beide keerringen blijken te lekken. Het schilderwerk zal zo spoedig mogelijk weer ter hand genomen worden.

Keerring poeliezijde           en krukaszijde 

(foto’s SHBVN-klik op de foto’s voor een vergroting)

 

Van Hool-Fiat 625, International

Terwijl de S315 kort van de buitenlucht mocht genieten hebben we de donor 625 naast de andere 625 gemanoeuvreerd. Het front van de donorwagen was net onder de voorruit van een dikke laag plamuur voorzien die op diverse plaatsen gebarsten was. Die laag is verwijderd, het stalen bint er onder ontroest en in de menie gezet.

Bij de International werden ingelaste delen in de menie gezet.

                               

De beide 625’s naast elkaar       bint in de menie                   weer een stukje International

(foto’s SHBVN-klik op de foto’s voor een vergroting)

 

1 2 3 4