Maart 2024: onverdroten verder

We gaan onverdroten verder met de klussen en klusjes aan de wagens. “Zoveel te doen, ik heb nog  zoveel te doen”, met dank aan Toontje lager.

( Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting)

 

Van Hool-Fiat S 315

Een klus die wegens een kapot lasapparaat moest wachten is nu afgemaakt ; de reeds geprepareerde plaat is nu in het chassis ingelast.

    Nieuwe plaat          oud stuk weggehaald    nieuwe ingelast

 

Onder de wagen troffen we nog wat oude waterslangen aan die we meteen maar hebben gedemonteerd om door nieuwe te vervangen.

 

                               Hier zaten de oude slangen                                       nieuwe slangen

 

Van Hool-Fiat 625

De paarse wagen is inmiddels op blokken gezet, de wielen gedemonteerd als voorbereiding op het verwijderen van de cabine.

De reeds gedemonteerde luchttank van het paarse exemplaar is (deels) in de menie gezet. Verder werd het reservewielrek gedemonteerd, dat bleek nogal krom te zijn.

  

 Tank in de menie         het kromme rek                   hier zat het rek gemonteerd

 

Vervolgens is er een begin gemaakt met het daadwerkelijk los maken van de cabine van het chassis. Daarbij kwamen we van alles tegen.

 

                     Gaten, gaten en nog eens gaten                                    opgevuld met plamuur

Februari 2024: herbouw

Er is inmiddels al zoveel en er wordt nog genoeg vervangen aan de blauwe Van Hool-Fiat 625 dat even de gedachte op kwam of nieuwbouw sneller zou zijn…. Maar aangezien wij van originaliteit houden blijft het bij het vervangen van doorgeroeste delen.

Hieronder weer de nodige foto’s die het proces in beeld brengen.

( Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat 625 (blauw)

Aan het raamwerk wordt verder gewerkt.

   

Een doorgeroest stuk rechtsachter

 

Van de cabinevloer blijft niet veel over. Ook hier plaatwerk over plaatwerk.

             (1)                                  (2)                                    (3)

(1) wat er over is van de vloer….. (2) (plaatje over een staande hoek verbergt (3) een gat…

 

Ook de instapbak werd verder onder handen genomen en ontdaan van allerhande “reparaties”. Om beter bij die bak te komen werd de luchttank gedemonteerd.

 

                (1)                                  (2)                                  (3)                                  (4)

(1) Luchttank, (2) nog op zijn plek , (3) en (4) daar zat hij, direct naast de instap

 

   

                  (1)                               (2)                                  (3)                                    (4)

  

               (5)                               (6)                                    (7)

(1) (2) (3) Instapbak stuk voor stuk ontdaan van allerhande “reparaties” (4) (5) blik op de onderkant (6) (7) opstaande rechter voorzijde 

 

Toen het lasapparaat weer terug was werd bij wijze van proef, werkt alles weer, een stukje in de (wand van de) instapbak vervangen.

   

              (1)                                   (2)                                     (3)                                (4)

(1) in de grondverf (2) Stukje afgetekend, (3) uitgezaagd en (4) nieuw stukje ingelast

Januari 2024: snel

De eerste maand van 2024 is alweer bijna voorbij. De tijd gaat snel, zeker als je aan oude autobussen knutselt…

Ditmaal vooral aandacht voor het project 625.

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat 625

U weet het inmiddels wel, twee 625’s moeten er één worden, het chassis en aandrijflijn van de paarse met daarop de carrosserie van de blauwe 625. Het paarse exemplaar werd de afgelopen tijd grotendeels ontdaan van de carrosserie. Het blauwe exemplaar mist de buitenbeplating en aan het raamwerk is en wordt nog volop gewerkt. Deze keer een fotoserie met betrekking tot het vervangen van een dwarsbint of -balk, net voor de achterbank.

      

            (1)                              (2)                                        (3)                             (4)

  

         (5)                             (6)                                   (7)

(1) en (2)  nieuw bint in wording (3) (4) (5) het dwarsbint dat vervangen wordt (6) dwarsbint weggehaald (7) nieuw bint waar het moet komen: moet nog verder passend gemaakt worden voor het kan worden ingelast

 

Ook aan de cabine van het blauwe exemplaar is één en ander gedaan. De niet originele stuurkolom en handremmechanisme zijn verwijderd. De vloer van de cabine is “gerepareerd” door platen over verroeste platen aan te brengen. Uiteraard komt dat niet door onze kwaliteitscontrole dus zijn c.q. worden deze platen verwijderd om er alsnog nieuwe platen  in te lassen zoals het hoort.

   

Het verwijderen van plaatwerk in foto’s

 

               (1)                           (2)

(1) voorlopig resultaat  (2) stuurkolom en handremmechanisme verwijderd

 

Van Hool-Fiat 315.

Er is een nieuw stuk metaal op maat gemaakt dat t.z.t. zal worden ingelast. Helaas begaf het lasapparaat het zodat (ook) deze klus zal moeten wachten totdat het lasapparaat terug is.

     

              (1)                              (2)                               (3)

(1) en (2)  nieuw stuk uitgezaagd  (3) in de grondverf

 

November 2023: stuk

Ditmaal weer een bescheiden bericht. Door omstandigheden konden niet alle zaterdagen vol worden benut om aan de voertuigen en andere zaken te werken. Niet alleen oldtimers blijken goed stuk te kunnen gaan…..

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

We zijn verder gegaan met het monteren van de diverse (koel)waterslangen en -buizen en het aanpakken van roestschade op diverse plekken.

   

              (1)                                     (2)                                  (3) 

(1) chassisbalk in de zinkspray  (2)  op andere plek roest verwijderd en in de menie  (3) dwarsbalk in de menie

 

Van Hool-Fiat 625

Zoals u eerder kon lezen is het plan de cabine van het paarse exemplaar van het chassis te tillen. Teneinde dat te kunnen doen is een begin gemaakt met het losmaken van diverse onderdelen. Het luchtfilter van de motor werd gedemonteerd teneinde o.a. de versnellingspook te kunnen losmaken maar alle bouten en boutjes zitten muurvast…

    

     Luchtfilter                pookbevestiging

 

Recycling

Daar doen we inmiddels ook aan. Van een hekwerk werd aan de zijkant van een stellingkast een rek gemaakt waaraan gereedschap kan worden opgehangen.  De vraag is en blijft natuurlijk of gebruikt gereedschap dan weer op zijn (goede) plek wordt terug gehangen…

  

            (1)                                    (2)                                   (3)  

(1) zijkant rek van gerecycled materiaal  (2) gereedschapsrek in wording  (3) ook de wand achter/boven de werkbank wordt benut

Oktober 2023: foto’s!

Deze keer weer een uitgebreid verslag en gelukkig hebben we de foto’s nog…

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

We zijn nu druk bezig met het vervangen van alle rubber slangen van het koel- c.q verwarmingssyteem. 

Om deze slangen te demonteren moesten de klemmen met een Dremel en een stuk of wat doorslijpschijfjes worden doorgehaald.

      

Blik onder de bus aan de voorzijde               slangen gedemonteerd

 

Zoals al gemeld is aan de poeliezijde van de motor één en ander gedemonteerd om bij de nog immer lekkende krukaskeerring te komen. De as waarop de krukaspoelie zit is enigszins conisch (loopt dus taps toe); op het einde van de as wordt een moer aangedraaid waardoor de poelie steeds meer op het conische gedeelte gedrukt wordt, waardoor deze goed klem op de as komt te zitten. Consequentie is dat er flink wat kracht nodig is om de poelie weer van de as los te krijgen. Voor het demonteren van de poelie op de krukas maakten wij zelf trekkergereedschap. Een L vormig dik stuk staal rust tegen het einde van de as, door twee gaten in dit stuk staal steekt een bout die in een gat in de poelie past. Naar mate de twee bouten (gelijkmatig) worden aangedraaid wordt de poelie onder spanning gezet en komt op zeker moment van de as los. Dat kan vrij plotseling gebeuren en het is dan ook zaak dan niet in de weg te zitten…

In eerste instantie vonden we het demonteren van de beide (distributie)deksels van zowel de oude als de nieuwe motor teveel werk, toch hebben we dat inmiddels gedaan en het deksel van de oude motor op de nieuwe overgezet. 

   

             (1)                                    (2)                                    (3)                                  (4)

(1)Zelf gemaakt trekkergereedschap  (2)  de poelie is er af  (3) blik op de keerring  (4) deksel deels los

 

   

              (5)                                    (6)                                    (7)                                 (8) 

(5) zo ziet het eruit achter het deksel-tandwielen voor o.a. distributie  (6) beschadiging in de zitting van de keerring  (7)deksel van (8) de oude motor hier op zijn kop in een krat

 

        

Schoonmaakwerk       deksel-van de oude motor- op de nieuwe gemonteerd

 

Even ter herinnering: de lekkende oliekeerring blijft lekken omdat de zitting van deze keerring in het deksel van de huidige in de bus gemonteerde motor dermate is beschadigd dat de enige definitieve oplossing het uitwisselen van het deksel is. Het deksel van de oude motor is onbeschadigd zodat verwacht mag worden dat na het plaatsen van een nieuwe keerring deze dan ook niet meer lekt.

Rest nog “slechts” het monteren van poelies, rubber riemen, koelwaterbuizen…..

 

Dan steekt het fenomeen roest weer de kop op. Bij de vooras, het chauffeursgedeelte, vertoont het dubbele deel van het chassis roest. Een deel van het dubbele plaatwerk is uitgezaagd en zal door vers metaal worden vervangen. 

                       

De zaag er weer in…

 

Van Hool-Fiat 625

Een achterband begint uit elkaar te vallen (droogterot). We hebben het reservewiel gemonteerd. Dit blijkt een maatje kleiner te zijn zodat dit niet eens de grond meer haalt..

        

Spontane ontbinding…  reserveband maakt geen contact met de vloer…

 

En dan het laatste stukje verslag: op 14 oktober 2023 was de SHBVN met een verkoopstand aanwezig op de ADV dag In Geldrop. Hieronder twee sfeerfoto’s

   

 

 

Mei 2023: verhuizing

Voor wie de “clifhanger” in het bericht over vorige maand niet begreep (maar ook voor degene die het wel begrepen hoor), de SHBVN gaat verhuizen.

In de laatste volle week van mei heeft het transport van alle voertuigen plaats gevonden naar de nieuwe locatie in het oosten van het land. Daarvoor konden wij gebruik maken van een B/E combinatie van een bekende  B/E verhuurder in o.a Groenekan. Met name de elektrische lier waarmee de semi-dieplader was uitgerust maakte het laden van de voertuigen een stuk gemakkelijker.

Voor het transport konden we tevens gebruik maken van de assistentie van een zeer ervaren beroepschauffeur die in het bijzonder het vastzetten van de diverse voertuigen alsmede het zeil dat over diverse voertuigen aangebracht werd, tot in de perfectie beheerst. Voor diens assistentie zijn wij hem zeer erkentelijk. De combinatie zelf werd gereden door eveneens een zeer ervaren chauffeur die onderdeel van het SHBVN team is. Deze moest even wennen aan de automatische versnellingsbak,  het besturen van de combinatie bleek geen enkel probleem te zijn. De overige SHBVN’ers hebben zich vol overgave bezig gehouden met assisteren bij het transport van zowel de voertuigen als de inventaris.

Transport van de inventaris is deels gebeurd..

 

Hieronder fotoreeksen van het transport van de voertuigen en inventaris in de volgorde waarin zij naar de nieuwe locatie zijn overgebracht. Daar was ook de S315 bij, wiens remmen nog niet geheel waren afgemonteerd. Gezien de korte tijd die de huidige (“oude”) locatie nog gehuurd was wilden wij geen risico nemen.

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Dag 1 (maandag) Landrover en Renault Goelette

 

Op transport, er was nog ruimte op de dieplader dus ook twee kasten mee

 

Op de nieuwe plek

 

Dag 2 (dinsdag) International

   

Goed ingepakt om te voorkomen dat de wind vrij spel heeft in de open (geen ramen) carrosserie

en het geheel wat aerodynamischer te maken

(eerste foto de oude plek, rest de nieuwe)

 

  

Op zijn nieuwe plek

 

Dag 3 (woensdag) van Hool-Fiat 625 (2x)

  

Goed ingepakt om te voorkomen dat de wind vrij spel heeft in de open (geen ramen) carrosserie

en het geheel wat aerodynamischer te maken

 

   

Op weg                                                      en aankomst nieuwe plek

de beide 625’s op hun nieuwe plek

 

Dag 4 (d0nderdag) van Hool-Fiat S 315

    

Onderweg even checken (eerste foto) en op de nieuwe plek

 

Dag 5 (zaterdag) inventaris met bakwagen.

   

 

Eerste volle bak, de stalling is leger maar nog niet geheel leeg..                        en lossen

April 2023: verandering

Er is verandering op komst. We zijn aan het opruimen, inpakken, de paarse 625 weer op zijn wielen gezet. De SHBVN gaat “on the move”. Verder verklappen we nog niets (want we willen dat u deze website blijft volgen…).

( Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

Ook daar valt verandering te melden. De rubber afdichtringen van de zuigers van de voorremcilinders werden vervangen. Dat ging vlotter en makkelijker dan verwacht. Of dat iets zegt over onze (verkeerde?) verwachtingen of technische vaardigheden laten we maar even in het midden. Om de zuigers in de cilinders te krijgen werd op creatieve wijze een soort klemsysteem bedacht. De rubber afdichtringen zijn iets groter in diameter dan de zuiger en het inwendige van de cilinder en dat belette dat de zuiger “gewoon” in de cilinder kon worden geduwd en dus hadden we iets nodig om voor montage die ringen in te drukken zodat ze vlak kwamen te liggen met de zuigers. Van dun plastic werd een strip vervaardigd die rondom de zuiger werd gewikkeld en met tie-wraps op zijn plek werd gehouden. Strak aantrekken van de tie-wraps met een tang  zorgde ervoor dat de rubber afdichtring werd ingedrukt. Vervolgens het geheel zo recht mogelijk voor de cilinder positioneren en met een passende dopsleutel en rubber hamer gingen de zuigers zonder al teveel moeite keurig de cilinders in. Daarna zijn de cilinders, deels met nieuwe bouten en boutjes, gemonteerd. Dat alles op één, zeer productieve, dag!

   

Het “klemsysteem” in werking, juist positioneren en de zuiger zit in de cilinder

 

De remcilinders weer op hun plek

 

Momenteel  zijn we bezig met het (verder) vervaardigen van twee stuks remleiding en nieuwe remslangen liggen klaar voor montage. Onder de bus zijn leidingen gemonteerd aan de hoofdremcilinders.

       

De hoofdremcilinders weer onder de bus gemonteerd en met de leidingen verbonden

 

         

Nieuwe remslangen            remleiding in wording

 

Van Hool-Fiat 625

Van het paarse exemplaar werd een deel van het chassis in de zwarte lak gezet.

Februari 2023: voortgang (?)

Wederom een kort berichtje over de voortgang van onze werkzaamheden.

( Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

Zoals gemeld zijn de wielremcilinders uit elkaar gehaald. Wij trachten de binnenkant op te zuiveren door te honen.

Honen is een techniek waarbij met behulp van slijpsteentjes met precisie een heel dun laagje wordt weggenomen.

Op de zuigers is deels remvloeistof aangekoekt, dat zal verwijderd moeten worden.  Remslangen en – leidingen zaten dermate vastgeroest dat de haakse slijper er aan de pas moest komen. We zijn doende met het buigen van nieuwe remleidingen (die de twee wielremcilinders per wiel met elkaar verbinden) en er zullen nieuwe remslangen worden gemonteerd. De uit Italië aangekomen nieuwe rubber onderdelen zullen worden aangebracht.

De hoofdremcilinders en boosters zijn nog niet terug van de specialist.

                                               

“Kale” ankerplaat en wielnaaf.    hoongereedschap in de handboor         nieuwe remslangen 

 

Van Hool-Fiat  625

De achteras van het paarse exemplaar (wat er nog van over is..) is gemonteerd zodat deze weer op zijn wielen staat

 

November 2022: lucht

Wij kunnen niet zonder lucht (want daar zit de o zo noodzakelijke zuurstof in). Een pneumatisch (bekrachtigd) remsysteem kan ook niet zonder lucht, maar een hydraulisch systeem moet zonder lucht en dat laatste blijkt bepaald geen luchtig klusje te zijn…

Slechts een paar foto’s deze keer, het meeste werk is onder de S315.

(Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

We hebben getracht het remsysteem te ontluchten met een vacuümset.  Er stroomt wel (wat) remvloeistof door de leidingen maar er komt constant lucht mee… Ook het ontluchten van de hoofdremcilinder (leiding vanaf potje naar cilinder hooguit 1,5 meter) lukt niet: wel wat vloeistof maar vooral veel lucht. Doen we iets verkeerd??

Ook op de “ouderwetse” manier -rempedaal tig keer intrappen- lukte het niet al leek er toch wat vloeistof te komen. Ontluchten van de hoofdremcilinder lukte echter ook niet. De toevoerleiding werd losgehaald en die lekte dan vloeistof. Ergo, de hoofdremcilinder krijgt wel vloeistof maar pompt het niet verder ?? De cilinder wordt bediend door een pen in een pneumatische bekrachtiger. Is die kapot of is de hoofdremcilinder gaar??

Uiteindelijk hebben we besloten de hoofdremcilinders en pneumatische bekrachtigers maar te demonteren en (voor eventuele revisie) naar een specialist te sturen. Dat demonteren heeft wel wat voeten in de aarde want de (bouten van de) hoofdremcilinders zijn niet echt goed bereikbaar…

Het vacuüm ontluchtingssetje. De zwarte slang komt van de compressor. Door de handel in te drukken stroomt perslucht van de compressor door de tuit en zuigt zo het kannetje vacuüm; door het vacuüm wordt vloeistof aangezogen door de doorzichtige slang die over de ontluchtingsnippel is aangebracht. In ons geval kwam er wel remvloeistof doorheen maar ook steeds nog wat lucht…

 

Van Hool-Fiat 625

Van het paarse exemplaar zijn de koplampen gedemonteerd. Te zijner tijd is het de bedoeling de nog op het chassis aanwezige bestuurderscabine van dat chassis af te tillen…

 

Koplampunit van de (paarse) 625. onder het rubber zitten kleine schroefjes waarmee de complete unit aan de carrosserie is bevestigd.

 

International L 160

De achteras is nu afgemonteerd: de gaten in de onderste platen zijn uitgeboord zodat deze over de U-bouten vallen en de moeren konden worden aangebracht. De achteras is nu verenigd met de wagen, nu de wielen nog.

De onderste montageplaat nu gemonteerd.

 

1 2 3 4