Over SHBVN

De Stichting Historische Bedrijfsvoertuigen Nederland is opgericht op 22 januari 2014 door drie liefhebbers die jarenlang hun sporen hebben verdiend bij de restauratie en het behoud van historische autobussen binnen een grote stichting op dat gebied. De wens om in kleinschaliger verband deze werkzaamheden voort te zetten was de reden om de SHBVN op te richten.

Hoewel wij ons na de oprichting vooral bezig hebben gehouden met autobussen, is het doel van de stichting breed geformuleerd, namelijk:
Het restaureren, onderhouden, in stand houden en rijvaardig houden van historische bedrijfsvoertuigen (in de meest brede zin van het woord) die ofwel van Nederlandse oorsprong zijn ofwel in Nederland dienst hebben gedaan en daardoor behoren tot het Nederlandse mobiele erfgoed“.

Onder de term bedrijfsvoertuigen vallen naast autobussen ook vrachtwagens, brandweervoertuigen, werkmaterieel, legervoertuigen, etc. Afhankelijk van onze mogelijkheden en ideeën is het dus niet ondenkbaar dat wij onze activiteiten ook richten op een voertuig uit genoemde categorieën. Een eerste stap in deze richting was de aanschaf eind 2016 van een brandweerauto en de komst in 2018 van een Land Rover, afkomstig van het Nederlandse leger. Maar voorlopig is er nog meer dan genoeg te doen aan de twee autobussen in onze collectie. Op de pagina “collectie” vind u meer informatie over de bovengenoemde voertuigen. 

De vaste kern van de stichting bestaat uit vier medewerkers en vrijwel elke week wordt door hen gewerkt aan onze voertuigen. Naast de gedrevenheid voor de instandhouding van een stukje Nederlands mobiel erfgoed, ligt de motivatie ook in het als groep op vriendschappelijke basis gezamenlijk actief zijn.

Op dit moment worden de kosten van de stalling en van de restauratie van onze bussen betaald vanuit schenkingen door de bestuursleden en vaste medewerkers. Daarnaast heeft de SHBVN inmiddels ook al enkele donateurs, die met een jaarlijkse bijdrage ons werk steunen. Omdat onze stichting inmiddels de ANBI-status heeft verkregen, zijn giften aan de SHBVN in beginsel (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u ons ook financieel wilt steunen of als u belangstelling heeft om ons op andere wijze te helpen, neemt u dan contact op via het reactieformulier op de pagina “Contact”. Voor eventuele schriftelijke reacties:

Secretaris SHBVN
K.J. Koning
Barmsijs 36
3435 BP  Nieuwegein

De SHBVN is lid van de Vereniging Exploitatieve Samenwerking Openbaarvervoermusea (ESO)