Januari 2024: snel

De eerste maand van 2024 is alweer bijna voorbij. De tijd gaat snel, zeker als je aan oude autobussen knutselt…

Ditmaal vooral aandacht voor het project 625.

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat 625

U weet het inmiddels wel, twee 625’s moeten er één worden, het chassis en aandrijflijn van de paarse met daarop de carrosserie van de blauwe 625. Het paarse exemplaar werd de afgelopen tijd grotendeels ontdaan van de carrosserie. Het blauwe exemplaar mist de buitenbeplating en aan het raamwerk is en wordt nog volop gewerkt. Deze keer een fotoserie met betrekking tot het vervangen van een dwarsbint of -balk, net voor de achterbank.

      

            (1)                              (2)                                        (3)                             (4)

  

         (5)                             (6)                                   (7)

(1) en (2)  nieuw bint in wording (3) (4) (5) het dwarsbint dat vervangen wordt (6) dwarsbint weggehaald (7) nieuw bint waar het moet komen: moet nog verder passend gemaakt worden voor het kan worden ingelast

 

Ook aan de cabine van het blauwe exemplaar is één en ander gedaan. De niet originele stuurkolom en handremmechanisme zijn verwijderd. De vloer van de cabine is “gerepareerd” door platen over verroeste platen aan te brengen. Uiteraard komt dat niet door onze kwaliteitscontrole dus zijn c.q. worden deze platen verwijderd om er alsnog nieuwe platen  in te lassen zoals het hoort.

   

Het verwijderen van plaatwerk in foto’s

 

               (1)                           (2)

(1) voorlopig resultaat  (2) stuurkolom en handremmechanisme verwijderd

 

Van Hool-Fiat 315.

Er is een nieuw stuk metaal op maat gemaakt dat t.z.t. zal worden ingelast. Helaas begaf het lasapparaat het zodat (ook) deze klus zal moeten wachten totdat het lasapparaat terug is.

     

              (1)                              (2)                               (3)

(1) en (2)  nieuw stuk uitgezaagd  (3) in de grondverf