Van harte welkom bij de Stichting Historische Bedrijfsvoertuigen Nederland

Op deze website stellen wij onze stichting aan u voor en vindt u informatie over onze doelstelling en over onze collectie historische voertuigen. Het laatste nieuws en de voortgang van de werkzaamheden aan de voertuigen vindt u hieronder.

april 2024: gestaag

We werken gestaag verder aan de voertuigen.

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting)

 

Van Hool-Fiat 625.

We gaan verder met het losmaken van de cabine van het paarse exemplaar. Het is de bedoeling dat deze cabine van het chassis wordt getild. Het raamwerk en cabine van de blauwe 625 komt t.z.t op het chassis van het paarse exemplaar.

 

Nog wat ijzerwerk rond de achterzijde van de cabine verwijderd.

 

Delen van een ophangingspunt van de cabine

 

Het rempedaal wil maar niet los. wel zijn we er in geslaagd om de handrem te verwijderen.

 

Handrem                             daar zit die                   daar zat die…

Om de motor te kunnen verwijderen is een (bouwpakket) 2 tons motortakel aangeschaft die inmiddels in elkaar is gezet.

Maart 2024: onverdroten verder

We gaan onverdroten verder met de klussen en klusjes aan de wagens. “Zoveel te doen, ik heb nog  zoveel te doen”, met dank aan Toontje lager.

( Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting)

 

Van Hool-Fiat S 315

Een klus die wegens een kapot lasapparaat moest wachten is nu afgemaakt ; de reeds geprepareerde plaat is nu in het chassis ingelast.

    Nieuwe plaat          oud stuk weggehaald    nieuwe ingelast

 

Onder de wagen troffen we nog wat oude waterslangen aan die we meteen maar hebben gedemonteerd om door nieuwe te vervangen.

 

                               Hier zaten de oude slangen                                       nieuwe slangen

 

Van Hool-Fiat 625

De paarse wagen is inmiddels op blokken gezet, de wielen gedemonteerd als voorbereiding op het verwijderen van de cabine.

De reeds gedemonteerde luchttank van het paarse exemplaar is (deels) in de menie gezet. Verder werd het reservewielrek gedemonteerd, dat bleek nogal krom te zijn.

  

 Tank in de menie         het kromme rek                   hier zat het rek gemonteerd

 

Vervolgens is er een begin gemaakt met het daadwerkelijk los maken van de cabine van het chassis. Daarbij kwamen we van alles tegen.

 

                     Gaten, gaten en nog eens gaten                                    opgevuld met plamuur

Februari 2024: herbouw

Er is inmiddels al zoveel en er wordt nog genoeg vervangen aan de blauwe Van Hool-Fiat 625 dat even de gedachte op kwam of nieuwbouw sneller zou zijn…. Maar aangezien wij van originaliteit houden blijft het bij het vervangen van doorgeroeste delen.

Hieronder weer de nodige foto’s die het proces in beeld brengen.

( Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat 625 (blauw)

Aan het raamwerk wordt verder gewerkt.

   

Een doorgeroest stuk rechtsachter

 

Van de cabinevloer blijft niet veel over. Ook hier plaatwerk over plaatwerk.

             (1)                                  (2)                                    (3)

(1) wat er over is van de vloer….. (2) (plaatje over een staande hoek verbergt (3) een gat…

 

Ook de instapbak werd verder onder handen genomen en ontdaan van allerhande “reparaties”. Om beter bij die bak te komen werd de luchttank gedemonteerd.

 

                (1)                                  (2)                                  (3)                                  (4)

(1) Luchttank, (2) nog op zijn plek , (3) en (4) daar zat hij, direct naast de instap

 

   

                  (1)                               (2)                                  (3)                                    (4)

  

               (5)                               (6)                                    (7)

(1) (2) (3) Instapbak stuk voor stuk ontdaan van allerhande “reparaties” (4) (5) blik op de onderkant (6) (7) opstaande rechter voorzijde 

 

Toen het lasapparaat weer terug was werd bij wijze van proef, werkt alles weer, een stukje in de (wand van de) instapbak vervangen.

   

              (1)                                   (2)                                     (3)                                (4)

(1) in de grondverf (2) Stukje afgetekend, (3) uitgezaagd en (4) nieuw stukje ingelast

Januari 2024: snel

De eerste maand van 2024 is alweer bijna voorbij. De tijd gaat snel, zeker als je aan oude autobussen knutselt…

Ditmaal vooral aandacht voor het project 625.

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat 625

U weet het inmiddels wel, twee 625’s moeten er één worden, het chassis en aandrijflijn van de paarse met daarop de carrosserie van de blauwe 625. Het paarse exemplaar werd de afgelopen tijd grotendeels ontdaan van de carrosserie. Het blauwe exemplaar mist de buitenbeplating en aan het raamwerk is en wordt nog volop gewerkt. Deze keer een fotoserie met betrekking tot het vervangen van een dwarsbint of -balk, net voor de achterbank.

      

            (1)                              (2)                                        (3)                             (4)

  

         (5)                             (6)                                   (7)

(1) en (2)  nieuw bint in wording (3) (4) (5) het dwarsbint dat vervangen wordt (6) dwarsbint weggehaald (7) nieuw bint waar het moet komen: moet nog verder passend gemaakt worden voor het kan worden ingelast

 

Ook aan de cabine van het blauwe exemplaar is één en ander gedaan. De niet originele stuurkolom en handremmechanisme zijn verwijderd. De vloer van de cabine is “gerepareerd” door platen over verroeste platen aan te brengen. Uiteraard komt dat niet door onze kwaliteitscontrole dus zijn c.q. worden deze platen verwijderd om er alsnog nieuwe platen  in te lassen zoals het hoort.

   

Het verwijderen van plaatwerk in foto’s

 

               (1)                           (2)

(1) voorlopig resultaat  (2) stuurkolom en handremmechanisme verwijderd

 

Van Hool-Fiat 315.

Er is een nieuw stuk metaal op maat gemaakt dat t.z.t. zal worden ingelast. Helaas begaf het lasapparaat het zodat (ook) deze klus zal moeten wachten totdat het lasapparaat terug is.

     

              (1)                              (2)                               (3)

(1) en (2)  nieuw stuk uitgezaagd  (3) in de grondverf

 

December 2023: dejavu

December is bijna voorbij, dan komt weer januari en gaan we weer een nieuw jaar in, een soort dejavu dus….

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

Er is verder gegaan met het vervangen van het frontdeksel van de motor. Aan het nieuwe deksel bleek met een halfvast zittende bout een steun te zitten waardoor een aantal zaken opeens niet meer pasten. Daarvoor moest het frontdeksel weer gedemonteerd worden en diverse onderdelen op een andere manier c.q in een andere volgorde opnieuw te worden gemonteerd….

Verder zijn alle koelwaterbuizen en slangen van de motor weer aangebracht evenals drie v-snaren.

   

steun frontdeksel                 alles weer op zijn plek

 

Nieuwjaarsgroet.

De medewerkers van de SHBVN wensen alle lezers een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid toe.

 

November 2023: stuk

Ditmaal weer een bescheiden bericht. Door omstandigheden konden niet alle zaterdagen vol worden benut om aan de voertuigen en andere zaken te werken. Niet alleen oldtimers blijken goed stuk te kunnen gaan…..

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

We zijn verder gegaan met het monteren van de diverse (koel)waterslangen en -buizen en het aanpakken van roestschade op diverse plekken.

   

              (1)                                     (2)                                  (3) 

(1) chassisbalk in de zinkspray  (2)  op andere plek roest verwijderd en in de menie  (3) dwarsbalk in de menie

 

Van Hool-Fiat 625

Zoals u eerder kon lezen is het plan de cabine van het paarse exemplaar van het chassis te tillen. Teneinde dat te kunnen doen is een begin gemaakt met het losmaken van diverse onderdelen. Het luchtfilter van de motor werd gedemonteerd teneinde o.a. de versnellingspook te kunnen losmaken maar alle bouten en boutjes zitten muurvast…

    

     Luchtfilter                pookbevestiging

 

Recycling

Daar doen we inmiddels ook aan. Van een hekwerk werd aan de zijkant van een stellingkast een rek gemaakt waaraan gereedschap kan worden opgehangen.  De vraag is en blijft natuurlijk of gebruikt gereedschap dan weer op zijn (goede) plek wordt terug gehangen…

  

            (1)                                    (2)                                   (3)  

(1) zijkant rek van gerecycled materiaal  (2) gereedschapsrek in wording  (3) ook de wand achter/boven de werkbank wordt benut

Oktober 2023: foto’s!

Deze keer weer een uitgebreid verslag en gelukkig hebben we de foto’s nog…

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

We zijn nu druk bezig met het vervangen van alle rubber slangen van het koel- c.q verwarmingssyteem. 

Om deze slangen te demonteren moesten de klemmen met een Dremel en een stuk of wat doorslijpschijfjes worden doorgehaald.

      

Blik onder de bus aan de voorzijde               slangen gedemonteerd

 

Zoals al gemeld is aan de poeliezijde van de motor één en ander gedemonteerd om bij de nog immer lekkende krukaskeerring te komen. De as waarop de krukaspoelie zit is enigszins conisch (loopt dus taps toe); op het einde van de as wordt een moer aangedraaid waardoor de poelie steeds meer op het conische gedeelte gedrukt wordt, waardoor deze goed klem op de as komt te zitten. Consequentie is dat er flink wat kracht nodig is om de poelie weer van de as los te krijgen. Voor het demonteren van de poelie op de krukas maakten wij zelf trekkergereedschap. Een L vormig dik stuk staal rust tegen het einde van de as, door twee gaten in dit stuk staal steekt een bout die in een gat in de poelie past. Naar mate de twee bouten (gelijkmatig) worden aangedraaid wordt de poelie onder spanning gezet en komt op zeker moment van de as los. Dat kan vrij plotseling gebeuren en het is dan ook zaak dan niet in de weg te zitten…

In eerste instantie vonden we het demonteren van de beide (distributie)deksels van zowel de oude als de nieuwe motor teveel werk, toch hebben we dat inmiddels gedaan en het deksel van de oude motor op de nieuwe overgezet. 

   

             (1)                                    (2)                                    (3)                                  (4)

(1)Zelf gemaakt trekkergereedschap  (2)  de poelie is er af  (3) blik op de keerring  (4) deksel deels los

 

   

              (5)                                    (6)                                    (7)                                 (8) 

(5) zo ziet het eruit achter het deksel-tandwielen voor o.a. distributie  (6) beschadiging in de zitting van de keerring  (7)deksel van (8) de oude motor hier op zijn kop in een krat

 

        

Schoonmaakwerk       deksel-van de oude motor- op de nieuwe gemonteerd

 

Even ter herinnering: de lekkende oliekeerring blijft lekken omdat de zitting van deze keerring in het deksel van de huidige in de bus gemonteerde motor dermate is beschadigd dat de enige definitieve oplossing het uitwisselen van het deksel is. Het deksel van de oude motor is onbeschadigd zodat verwacht mag worden dat na het plaatsen van een nieuwe keerring deze dan ook niet meer lekt.

Rest nog “slechts” het monteren van poelies, rubber riemen, koelwaterbuizen…..

 

Dan steekt het fenomeen roest weer de kop op. Bij de vooras, het chauffeursgedeelte, vertoont het dubbele deel van het chassis roest. Een deel van het dubbele plaatwerk is uitgezaagd en zal door vers metaal worden vervangen. 

                       

De zaag er weer in…

 

Van Hool-Fiat 625

Een achterband begint uit elkaar te vallen (droogterot). We hebben het reservewiel gemonteerd. Dit blijkt een maatje kleiner te zijn zodat dit niet eens de grond meer haalt..

        

Spontane ontbinding…  reserveband maakt geen contact met de vloer…

 

En dan het laatste stukje verslag: op 14 oktober 2023 was de SHBVN met een verkoopstand aanwezig op de ADV dag In Geldrop. Hieronder twee sfeerfoto’s

   

 

 

September 2023: kort bericht

In verband met diverse omstandigheden is er  de afgelopen weken niet zoveel gebeurd. Daarom nu slechts een kort verslag.

De hoofdremcilinder van de van Hool-Fiat S 315 is gemonteerd, er is verder nog niets met het remsysteem gedaan. We zijn nu druk bezig met het vervangen van alle rubber slangen van het koel- c.q verwarmingssyteem. Aan de poeliezijde van de motor is één en ander gedemonteerd om bij de nog immer lekkende krukaskeerring te komen.

Last maar niet least is er een begin gemaakt met het installeren van een toilet in de loods.

Volgende keer volgt een uitgebreid verslag met foto’s, dus blijf het volgen.

Augustus 2023: hardnekkig

We zijn inmiddels gesetteld in het oosten des lands en toegekomen aan wat voertuig-werkzaamheden.

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S315

De herstelde hoofdremcilinder is terug van de specialist en klaar om weer gemonteerd te worden.

 

In de tussentijd zijn wij (weer eens..) bezig geweest met het koel c.q. verwarmingssysteem van de Hoefnagels  S 315. Als het kouder is beginnen vele rubber slangen koelwater te lekken op de aansluitingen met de koperen pijpen die onder andere naar de verwarming van het interieur lopen. Op aanraden van een specialist hebben wij slangen van het merk Gates aangeschaft en een begin gemaakt met het vervangen van de rubber slangen. Daarvoor moesten diverse koperen buizen worden gedemonteerd. Geen makkelijke klus want deze zitten achter de motor diep en daardoor slecht bereikbaar in de motorruimte verstopt.

   

              (1)                                   (2)                                   (3)                                 (4)

(1) nieuwe slangen  (2)  buizen in de motorruimte  (3)  buizen gedemonteerd   (4) nog meer slangen en buizen achter de vooras

 

verroeste slangklem

 

Een ander nog niet opgelost probleem is olielekkage langs de krukaskeerring aan de poeliezijde van de motor. Die was zo te zien als eens op niet al te professionele wijze verwijderd, want de zitting waarin deze keerring is gemonteerd toont wat (lichte) beschadiging…. De oude motor  hebben we “uitgegraven” uit alle losse spullen die we bij elkaar hebben gestald. Een blik op de poeliezijde van de oude motor was genoeg om  te constateren dat het overbouwen van het voorste deksel van de motor erg veel werk zou gaan opleveren. De betreffende keerring hebben we nog in voorraad (bij dit soort artikelen schaffen we er altijd een aantal  van aan) en we zullen nog eens een nieuwe monteren en voorlopig enige lekkage wellicht maar voor lief nemen.

 

   

            (1)                                   (2)                                  (3)

(1) (2) In welke doos zat ook alweer de oude motor…  (3) stapeltje keerringen

En zo heeft de Hoefnagels een aantal hardnekkige probleempjes. U begrijpt het al, (ook) deze wagen zal voorlopig niet te zien zijn in het groene oostelijk  landschap, althans niet rijdend….

 

1 2 3 7