Januari 2024: snel

De eerste maand van 2024 is alweer bijna voorbij. De tijd gaat snel, zeker als je aan oude autobussen knutselt…

Ditmaal vooral aandacht voor het project 625.

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat 625

U weet het inmiddels wel, twee 625’s moeten er één worden, het chassis en aandrijflijn van de paarse met daarop de carrosserie van de blauwe 625. Het paarse exemplaar werd de afgelopen tijd grotendeels ontdaan van de carrosserie. Het blauwe exemplaar mist de buitenbeplating en aan het raamwerk is en wordt nog volop gewerkt. Deze keer een fotoserie met betrekking tot het vervangen van een dwarsbint of -balk, net voor de achterbank.

      

            (1)                              (2)                                        (3)                             (4)

  

         (5)                             (6)                                   (7)

(1) en (2)  nieuw bint in wording (3) (4) (5) het dwarsbint dat vervangen wordt (6) dwarsbint weggehaald (7) nieuw bint waar het moet komen: moet nog verder passend gemaakt worden voor het kan worden ingelast

 

Ook aan de cabine van het blauwe exemplaar is één en ander gedaan. De niet originele stuurkolom en handremmechanisme zijn verwijderd. De vloer van de cabine is “gerepareerd” door platen over verroeste platen aan te brengen. Uiteraard komt dat niet door onze kwaliteitscontrole dus zijn c.q. worden deze platen verwijderd om er alsnog nieuwe platen  in te lassen zoals het hoort.

   

Het verwijderen van plaatwerk in foto’s

 

               (1)                           (2)

(1) voorlopig resultaat  (2) stuurkolom en handremmechanisme verwijderd

 

Van Hool-Fiat 315.

Er is een nieuw stuk metaal op maat gemaakt dat t.z.t. zal worden ingelast. Helaas begaf het lasapparaat het zodat (ook) deze klus zal moeten wachten totdat het lasapparaat terug is.

     

              (1)                              (2)                               (3)

(1) en (2)  nieuw stuk uitgezaagd  (3) in de grondverf

 

December 2023: dejavu

December is bijna voorbij, dan komt weer januari en gaan we weer een nieuw jaar in, een soort dejavu dus….

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

Er is verder gegaan met het vervangen van het frontdeksel van de motor. Aan het nieuwe deksel bleek met een halfvast zittende bout een steun te zitten waardoor een aantal zaken opeens niet meer pasten. Daarvoor moest het frontdeksel weer gedemonteerd worden en diverse onderdelen op een andere manier c.q in een andere volgorde opnieuw te worden gemonteerd….

Verder zijn alle koelwaterbuizen en slangen van de motor weer aangebracht evenals drie v-snaren.

   

steun frontdeksel                 alles weer op zijn plek

 

Nieuwjaarsgroet.

De medewerkers van de SHBVN wensen alle lezers een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid toe.

 

November 2023: stuk

Ditmaal weer een bescheiden bericht. Door omstandigheden konden niet alle zaterdagen vol worden benut om aan de voertuigen en andere zaken te werken. Niet alleen oldtimers blijken goed stuk te kunnen gaan…..

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

We zijn verder gegaan met het monteren van de diverse (koel)waterslangen en -buizen en het aanpakken van roestschade op diverse plekken.

   

              (1)                                     (2)                                  (3) 

(1) chassisbalk in de zinkspray  (2)  op andere plek roest verwijderd en in de menie  (3) dwarsbalk in de menie

 

Van Hool-Fiat 625

Zoals u eerder kon lezen is het plan de cabine van het paarse exemplaar van het chassis te tillen. Teneinde dat te kunnen doen is een begin gemaakt met het losmaken van diverse onderdelen. Het luchtfilter van de motor werd gedemonteerd teneinde o.a. de versnellingspook te kunnen losmaken maar alle bouten en boutjes zitten muurvast…

    

     Luchtfilter                pookbevestiging

 

Recycling

Daar doen we inmiddels ook aan. Van een hekwerk werd aan de zijkant van een stellingkast een rek gemaakt waaraan gereedschap kan worden opgehangen.  De vraag is en blijft natuurlijk of gebruikt gereedschap dan weer op zijn (goede) plek wordt terug gehangen…

  

            (1)                                    (2)                                   (3)  

(1) zijkant rek van gerecycled materiaal  (2) gereedschapsrek in wording  (3) ook de wand achter/boven de werkbank wordt benut

Oktober 2023: foto’s!

Deze keer weer een uitgebreid verslag en gelukkig hebben we de foto’s nog…

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

We zijn nu druk bezig met het vervangen van alle rubber slangen van het koel- c.q verwarmingssyteem. 

Om deze slangen te demonteren moesten de klemmen met een Dremel en een stuk of wat doorslijpschijfjes worden doorgehaald.

      

Blik onder de bus aan de voorzijde               slangen gedemonteerd

 

Zoals al gemeld is aan de poeliezijde van de motor één en ander gedemonteerd om bij de nog immer lekkende krukaskeerring te komen. De as waarop de krukaspoelie zit is enigszins conisch (loopt dus taps toe); op het einde van de as wordt een moer aangedraaid waardoor de poelie steeds meer op het conische gedeelte gedrukt wordt, waardoor deze goed klem op de as komt te zitten. Consequentie is dat er flink wat kracht nodig is om de poelie weer van de as los te krijgen. Voor het demonteren van de poelie op de krukas maakten wij zelf trekkergereedschap. Een L vormig dik stuk staal rust tegen het einde van de as, door twee gaten in dit stuk staal steekt een bout die in een gat in de poelie past. Naar mate de twee bouten (gelijkmatig) worden aangedraaid wordt de poelie onder spanning gezet en komt op zeker moment van de as los. Dat kan vrij plotseling gebeuren en het is dan ook zaak dan niet in de weg te zitten…

In eerste instantie vonden we het demonteren van de beide (distributie)deksels van zowel de oude als de nieuwe motor teveel werk, toch hebben we dat inmiddels gedaan en het deksel van de oude motor op de nieuwe overgezet. 

   

             (1)                                    (2)                                    (3)                                  (4)

(1)Zelf gemaakt trekkergereedschap  (2)  de poelie is er af  (3) blik op de keerring  (4) deksel deels los

 

   

              (5)                                    (6)                                    (7)                                 (8) 

(5) zo ziet het eruit achter het deksel-tandwielen voor o.a. distributie  (6) beschadiging in de zitting van de keerring  (7)deksel van (8) de oude motor hier op zijn kop in een krat

 

        

Schoonmaakwerk       deksel-van de oude motor- op de nieuwe gemonteerd

 

Even ter herinnering: de lekkende oliekeerring blijft lekken omdat de zitting van deze keerring in het deksel van de huidige in de bus gemonteerde motor dermate is beschadigd dat de enige definitieve oplossing het uitwisselen van het deksel is. Het deksel van de oude motor is onbeschadigd zodat verwacht mag worden dat na het plaatsen van een nieuwe keerring deze dan ook niet meer lekt.

Rest nog “slechts” het monteren van poelies, rubber riemen, koelwaterbuizen…..

 

Dan steekt het fenomeen roest weer de kop op. Bij de vooras, het chauffeursgedeelte, vertoont het dubbele deel van het chassis roest. Een deel van het dubbele plaatwerk is uitgezaagd en zal door vers metaal worden vervangen. 

                       

De zaag er weer in…

 

Van Hool-Fiat 625

Een achterband begint uit elkaar te vallen (droogterot). We hebben het reservewiel gemonteerd. Dit blijkt een maatje kleiner te zijn zodat dit niet eens de grond meer haalt..

        

Spontane ontbinding…  reserveband maakt geen contact met de vloer…

 

En dan het laatste stukje verslag: op 14 oktober 2023 was de SHBVN met een verkoopstand aanwezig op de ADV dag In Geldrop. Hieronder twee sfeerfoto’s

   

 

 

September 2023: kort bericht

In verband met diverse omstandigheden is er  de afgelopen weken niet zoveel gebeurd. Daarom nu slechts een kort verslag.

De hoofdremcilinder van de van Hool-Fiat S 315 is gemonteerd, er is verder nog niets met het remsysteem gedaan. We zijn nu druk bezig met het vervangen van alle rubber slangen van het koel- c.q verwarmingssyteem. Aan de poeliezijde van de motor is één en ander gedemonteerd om bij de nog immer lekkende krukaskeerring te komen.

Last maar niet least is er een begin gemaakt met het installeren van een toilet in de loods.

Volgende keer volgt een uitgebreid verslag met foto’s, dus blijf het volgen.

Augustus 2023: hardnekkig

We zijn inmiddels gesetteld in het oosten des lands en toegekomen aan wat voertuig-werkzaamheden.

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S315

De herstelde hoofdremcilinder is terug van de specialist en klaar om weer gemonteerd te worden.

 

In de tussentijd zijn wij (weer eens..) bezig geweest met het koel c.q. verwarmingssysteem van de Hoefnagels  S 315. Als het kouder is beginnen vele rubber slangen koelwater te lekken op de aansluitingen met de koperen pijpen die onder andere naar de verwarming van het interieur lopen. Op aanraden van een specialist hebben wij slangen van het merk Gates aangeschaft en een begin gemaakt met het vervangen van de rubber slangen. Daarvoor moesten diverse koperen buizen worden gedemonteerd. Geen makkelijke klus want deze zitten achter de motor diep en daardoor slecht bereikbaar in de motorruimte verstopt.

   

              (1)                                   (2)                                   (3)                                 (4)

(1) nieuwe slangen  (2)  buizen in de motorruimte  (3)  buizen gedemonteerd   (4) nog meer slangen en buizen achter de vooras

 

verroeste slangklem

 

Een ander nog niet opgelost probleem is olielekkage langs de krukaskeerring aan de poeliezijde van de motor. Die was zo te zien als eens op niet al te professionele wijze verwijderd, want de zitting waarin deze keerring is gemonteerd toont wat (lichte) beschadiging…. De oude motor  hebben we “uitgegraven” uit alle losse spullen die we bij elkaar hebben gestald. Een blik op de poeliezijde van de oude motor was genoeg om  te constateren dat het overbouwen van het voorste deksel van de motor erg veel werk zou gaan opleveren. De betreffende keerring hebben we nog in voorraad (bij dit soort artikelen schaffen we er altijd een aantal  van aan) en we zullen nog eens een nieuwe monteren en voorlopig enige lekkage wellicht maar voor lief nemen.

 

   

            (1)                                   (2)                                  (3)

(1) (2) In welke doos zat ook alweer de oude motor…  (3) stapeltje keerringen

En zo heeft de Hoefnagels een aantal hardnekkige probleempjes. U begrijpt het al, (ook) deze wagen zal voorlopig niet te zien zijn in het groene oostelijk  landschap, althans niet rijdend….

 

Juli 2023: soap

Deze keer een kort bericht. De verhuizing is inmiddels geheel afgerond. Er is verder gegaan met het isoleren van de loods. De stellingen en kasten zijn gevuld met diverse onderdelen.

De caravan die in de “oude” loods als kantine werd gebruikt heeft zijn weg gevonden naar popfestivals.

   

Nog een paar plaatjes van het isolatieproces

 

  

            (1)                                      (2)                                  (3)                                   (4)  

(1) een beetje decoratie… (2 ) creatief gebruik van een archiefkastje: kleine onderdelen zoals boutjes, moertjes, ringetjes etc. in plaats van papieren- de opschriften zijn van magnetische tape  (3) een voorraadje overalls en werkschoenen  (4) de caravan op weg naar popfestivals.

 

  

             (1)                                    (2)                                  (3)                                   (4)

(1), (2), (3) Stelling met op begane grond de extra voorruit voor de S 315 en op de twee bovenste planken de rode banken.(4) de laatste banken op  weg naar de stelling.

 

Van Hool-Fiat S315

Het verhaal over de reminstallatie van de S 315 begint het karakter van een soap te krijgen. Bij het ontluchten van de hoofdremcilinders, deze keer op de “ouderwetse” manier, dus ontluchtingsnippel open-pedaal intrappen en vasthouden-ontluchtingsnippel dicht-pedaal loslaten, en dat een stuk of wat keren herhalen, bleek één van de gereviseerde hoofdremcilinders toch te lekken…. Deze is terug naar de specialist om te kijken wat er nu toch aan de hand is. Wordt dus vervolgd…..

De boosdoener (hoofdremcilinder voor de achterwielen)

 

En dan de laatste foto’s van de “oude” werkplek, de afsluiting van een periode van 9 jaar…

Zoals het was toen we er in 2014 introkken….

Mei 2023: verhuizing

Voor wie de “clifhanger” in het bericht over vorige maand niet begreep (maar ook voor degene die het wel begrepen hoor), de SHBVN gaat verhuizen.

In de laatste volle week van mei heeft het transport van alle voertuigen plaats gevonden naar de nieuwe locatie in het oosten van het land. Daarvoor konden wij gebruik maken van een B/E combinatie van een bekende  B/E verhuurder in o.a Groenekan. Met name de elektrische lier waarmee de semi-dieplader was uitgerust maakte het laden van de voertuigen een stuk gemakkelijker.

Voor het transport konden we tevens gebruik maken van de assistentie van een zeer ervaren beroepschauffeur die in het bijzonder het vastzetten van de diverse voertuigen alsmede het zeil dat over diverse voertuigen aangebracht werd, tot in de perfectie beheerst. Voor diens assistentie zijn wij hem zeer erkentelijk. De combinatie zelf werd gereden door eveneens een zeer ervaren chauffeur die onderdeel van het SHBVN team is. Deze moest even wennen aan de automatische versnellingsbak,  het besturen van de combinatie bleek geen enkel probleem te zijn. De overige SHBVN’ers hebben zich vol overgave bezig gehouden met assisteren bij het transport van zowel de voertuigen als de inventaris.

Transport van de inventaris is deels gebeurd..

 

Hieronder fotoreeksen van het transport van de voertuigen en inventaris in de volgorde waarin zij naar de nieuwe locatie zijn overgebracht. Daar was ook de S315 bij, wiens remmen nog niet geheel waren afgemonteerd. Gezien de korte tijd die de huidige (“oude”) locatie nog gehuurd was wilden wij geen risico nemen.

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Dag 1 (maandag) Landrover en Renault Goelette

 

Op transport, er was nog ruimte op de dieplader dus ook twee kasten mee

 

Op de nieuwe plek

 

Dag 2 (dinsdag) International

   

Goed ingepakt om te voorkomen dat de wind vrij spel heeft in de open (geen ramen) carrosserie

en het geheel wat aerodynamischer te maken

(eerste foto de oude plek, rest de nieuwe)

 

  

Op zijn nieuwe plek

 

Dag 3 (woensdag) van Hool-Fiat 625 (2x)

  

Goed ingepakt om te voorkomen dat de wind vrij spel heeft in de open (geen ramen) carrosserie

en het geheel wat aerodynamischer te maken

 

   

Op weg                                                      en aankomst nieuwe plek

de beide 625’s op hun nieuwe plek

 

Dag 4 (d0nderdag) van Hool-Fiat S 315

    

Onderweg even checken (eerste foto) en op de nieuwe plek

 

Dag 5 (zaterdag) inventaris met bakwagen.

   

 

Eerste volle bak, de stalling is leger maar nog niet geheel leeg..                        en lossen

April 2023: verandering

Er is verandering op komst. We zijn aan het opruimen, inpakken, de paarse 625 weer op zijn wielen gezet. De SHBVN gaat “on the move”. Verder verklappen we nog niets (want we willen dat u deze website blijft volgen…).

( Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

Ook daar valt verandering te melden. De rubber afdichtringen van de zuigers van de voorremcilinders werden vervangen. Dat ging vlotter en makkelijker dan verwacht. Of dat iets zegt over onze (verkeerde?) verwachtingen of technische vaardigheden laten we maar even in het midden. Om de zuigers in de cilinders te krijgen werd op creatieve wijze een soort klemsysteem bedacht. De rubber afdichtringen zijn iets groter in diameter dan de zuiger en het inwendige van de cilinder en dat belette dat de zuiger “gewoon” in de cilinder kon worden geduwd en dus hadden we iets nodig om voor montage die ringen in te drukken zodat ze vlak kwamen te liggen met de zuigers. Van dun plastic werd een strip vervaardigd die rondom de zuiger werd gewikkeld en met tie-wraps op zijn plek werd gehouden. Strak aantrekken van de tie-wraps met een tang  zorgde ervoor dat de rubber afdichtring werd ingedrukt. Vervolgens het geheel zo recht mogelijk voor de cilinder positioneren en met een passende dopsleutel en rubber hamer gingen de zuigers zonder al teveel moeite keurig de cilinders in. Daarna zijn de cilinders, deels met nieuwe bouten en boutjes, gemonteerd. Dat alles op één, zeer productieve, dag!

   

Het “klemsysteem” in werking, juist positioneren en de zuiger zit in de cilinder

 

De remcilinders weer op hun plek

 

Momenteel  zijn we bezig met het (verder) vervaardigen van twee stuks remleiding en nieuwe remslangen liggen klaar voor montage. Onder de bus zijn leidingen gemonteerd aan de hoofdremcilinders.

       

De hoofdremcilinders weer onder de bus gemonteerd en met de leidingen verbonden

 

         

Nieuwe remslangen            remleiding in wording

 

Van Hool-Fiat 625

Van het paarse exemplaar werd een deel van het chassis in de zwarte lak gezet.

Maart 2023: weinig..

Ook deze keer valt er niet veel te melden door diverse omstandigheden.

Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat S 315

De gereviseerde hoofdremcilinders en boosters zijn terug en klaar om te worden gemonteerd. Met het honen van de voorremcilinders zijn wij vrijwel klaar en kunnen deze cilinders weer in elkaar worden gezet.  Stukjes remleiding moeten worden afgemaakt: daarvoor zullen bij een specialist remleidingnippels apart worden vervaardigd, want deze zijn nergens meer vanuit voorraad leverbaar…

Boosters met hoofdremcilinders

 

ADV verkoopdag

Op de ADV verkoopdag op 11 maart jl was de SHBVN wederom present. Behalve het ontmoeten van vele gelijkgestemden leverde deze dag door verkoop van allerhande spulletjes zo’n 100 Euro op.

 

1 2 3 5