Februari 2021: geraamtes…

Geen verhaal over zaken die uit de kast vallen of verstopt blijken te zijn in verborgen ruimtes of achter gemetselde muren. Wel een beetje een “horror” verhaal want oude voertuigen verbergen wel het een en ander…..

 

Van Hool-Fiat S315

Hoewel bij de S 315 redelijk wat plaat- en bintwerk is vervangen, is en wordt deze wagen niet van de carrosserie ontdaan. Het geraamte van deze wagen blijft verborgen (net als slechte plekken die er ook bij dit voertuig ongetwijfeld nog zullen zijn….).

De vóór het rechterachterwiel ingelaste plaat is verder afgewerkt met een aantal lagen menie en alle naden en kieren worden afgekit om het vocht (roest-)duiveltje buiten de deur te houden.

Op de plek waar de tank gemonteerd is (was..) is het chassis schoongemaakt en in de menie gezet. Diverse onderdelen waarmee de tank is gemonteerd zijn afgelakt in zwarte verf.

   

In de menie                    hier hoort de tank gemonteerd te zijn              steunen afgelakt

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting) 

 

Van Hool-Fiat 625 (donor)

Hoe anders gaat het met de 625 donorwagen. Nadat aan de rechterzijde het plaatwerk werd verwijderd is dit nu ook aan de linkerzijde gedaan. De ramen waren er al uit en nu wordt het geraamte van deze wagen (althans van de carrosserie) steeds meer zichtbaar. Dat geraamte blijkt, zeker gezien de leeftijd, in behoorlijke staat te verkeren, zij het dat her en der nieuwe stukken ijzer zullen moeten worden ingelast, maar dat begint zo langzamerhand routine te worden…..

De wagen blijkt ook over een “dubbele” bodem te beschikken (plaat gepopnageld over een doorgerotte plaat), het geheime compartiment met de goudstaaf zijn we nog niet tegen gekomen….

    

 

De bodem bedekt met allerlei platen…., de laatste foto toont hoe de bodem eruit hoort te zien.….(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Na het demonteren van de bestuurdersstoel werd een merkwaardig stukje huisvlijt zichtbaar; ter  versteviging van de niet meer in erg beste staat verkerende wielkast werd door de vorige eigenaar een aantal stroken aluminium onder de vloer aangebracht. Dit hele pakket aan stroken lag los tussen de vloer en het chassis…….

 

Linker wielkast, waar de bestuurdersstoel zat en een pakketje aluminium (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Van de voordeur werd de binnenzijde (beplating, slot) verwijderd. Het frame blijkt in vrij goede staat waarbij er echter op één plek een gat in een bint aanwezig is. Aan de rechtervoorzijde van de wagen werd een sierlijst langs de wielkast gedemonteerd: tijdens de demontage regende het verroeste metaaldeeltjes…Het plaatwerk boven de wielkast is ronduit slecht en het bintwerk eronder nog maar gedeeltelijk aanwezig. Nadat ook op die plek de binnenpanelen werden verwijderd werd een begin gemaakt met het losmaken van de buitenbeplating.

                               

Voordeur ontdaan van binnenwerk   boven het rechte voorwiel,…..ook hier dikke plamuurlaag  (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Dat verwijderen van het plaatwerk is geen sinecure. Behalve gepopnageld is het meeste plaatwerk ook aan de randen met kleine lasjes aan het frame en/of over en aan ander plaatwerk bevestigd. Na voorzichtig deze lasjes doorslijpen is het nodig om met beitel en hamer de beplating uiteindelijk los te krijgen. Ach, als het makkelijk was zou iedereen het kunnen, zeggen we met enige regelmaat.

Bedenk wel dat dit voertuig zo’n 50 jaar oud is en het wel een wonder zou zijn als er niet of nauwelijks roest aan de carrosserie te vinden zou zijn……

 

 

Frontplaat over de zijplaat aangebracht, randen met kleine lasjes vastgelast en vooral rijkelijk geplamuurd….(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Tenslotte werd de (niet originele)  kabelboom verwijderd.

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

International

De International werd al geruime tijd geleden grotendeels ontdaan van de carrosserie. Een deel van het geraamte van deze wagen is reeds gerepareerd en van twee lagen menie voorzien. Inmiddels is begonnen met het repareren van de wielkasten; reeds op  maat gemaakt plaatmateriaal wordt ingelast ter vervanging van iets wat ooit van metaal moet zijn geweest…..Ook is aan de rechteronderkant verder gegaan met het repareren/vervangen van vergaan ijzer.

    

  

Het proces in beelden, van “originele “staat  naar nieuw.(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)