Steun ons

Als u de activiteiten van onze stichting een warm hart toedraagt en ons daarbij wilt steunen, dan stellen wij dat uiteraard zeer op prijs! Wij kunnen steun in elke vorm gebruiken. Misschien heeft u kennis of kunde in huis waarmee u ons daadwerkelijk kunt helpen? Of beschikt u over spullen, documentatie of gegevens die eventueel voor ons van belang zijn? Neem in dat geval gerust contact met ons op via het reactieformulier op de pagina “Contact”.

Ook kunt u ons financieel steunen: als donateur of met een eenmalige gift. In beide gevallen is uw bijdrage in beginsel als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; zie de pagina “ANBI”. Als u donateur wilt worden en ons jaarlijks met een door u te bepalen bedrag wilt steunen, meldt u zich dan via het reactieformulier. Een (eenmalige) gift kunt u overmaken via onze bankrekening:  NL66 INGB 0006 3760 97, ten name van Stichting Historische Bedrijfsvoertuigen Nederland.

Hartelijk dank voor uw steun !