Maart 2022: gevloerd

Door diverse omstandigheden waren we de afgelopen weken wat minder actief waardoor er ook wat minder te melden valt. Deze keer een bescheiden bericht derhalve.

 

(Voor alle foto’s geldt: foto SHBVN– klik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat 625.

De vloer is “gevloerd” (verwijderd), die van de paarse 625. Uiteraard kwam er weer van alles en nog wat tevoorschijn maar de carrosserie van deze wagen gaat toch naar de sloop. Het chassis met motor, versnellingsbak en alles wat verder aan het chassis hoort, wordt bewaard. Op dat chassis komt de carrosserie van de blauwe wagen. Dat is althans het plan….

    

 

Ook werd het dak deels verwijderd.

   

 

Werkplaats

De op de veiling gekochte stelling is inmiddels in gebruik genomen. Op de grond en de eerste laag zijn onderdelen van de International opgeborgen. Op de tweede laag die van de van Hool-Fiat 625.

Op andere plekken in onze werkplaats ontstond zodoende weer wat ruimte….

   

 

Februari 2022: vooral doorgaan…

Vooral doorgaan. Dat geldt vooral voor  het werk aan de twee Van Hool-Fiat’s en de International. Vooral aan de beide 625’s valt nog heel veel aan bintwerk te vervangen…

 

(Voor alle foto’s geldt: foto SHBVNklik op een foto voor een vergroting).

 

Van Hool-Fiat 625

Aan het blauwe exemplaar is verder gewerkt. Hieronder een aantal foto’s van binten die nog zullen moeten worden vervangen of inmiddels vervangen zijn.

     

 

Roest, roest en nog eens roest

 

          

Vernieuwde stukken

 

Bij het vervangen van een dwarsbint, bint dat in de breedte richting van de wagen ligt en linker- en rechterzijde met het chassis verbindt, wordt het raamwerk ondersteund door middel van zogenaamde hi-lift jacks: dit voorkomt dat het raamwerk na verwijdering van zo’n dwarsbint door gaat buigen.

       

Dwarsbint                                     hi-lift jacks  

 

Ook de tweede wielbak is nu uit vers staal gemaakt. Beide bakken zijn aan de binnenzijde van de eerste laag menie voorzien.

   

(Op de vierde foto zijn op de achtergrond de oude wielbakken te zien..)

 

Het paarse exemplaar wordt gestaag ontdaan van allerhande sierlijsten, bijvoorbeeld rond de ramen, en nog resterende ruiten. Ook van de blauwe zijn de resterende ruiten gedemonteerd. In Italië zijn een aantal (nieuwe) onderdelen aangeschaft waaronder een (deel) van het dashboard.

         

Ruiten                                         nieuwe onderdelen uit Italië

 

International L 160

Er is verder gewerkt aan het chassis en raamwerk van de carrosserie. Een verenpakket is schoongemaakt en in de menie gezet. De wielbakken en de aangrenzende chassisdelen hebben de eerste zwarte laklaag gekregen.

            

 

 

Werkplaats.

Via een veiling hebben wij een magazijnstelling aangekocht die gebruikt zal worden voor het opbergen van diverse onderdelen, waaronder in het bijzonder sierlijsten en dergelijke van beide 625’s.

 

 

 

Januari 2022: bakken

Deze keer gaat het, grotendeels, over bakken. Wielbakken. Of we er iets van ge-bakken hebben zal in de nabije toekomst blijken.

 

Van Hool-Fiat 625 (blauw)

We zijn bezig met het nieuw vervaardigen van wielbakken voor de 625 waarvan de oude inmiddels uit de blauwe 625 zijn gezaagd. Uit 1 mm dikke (of dunne zo u wilt) plaat zijn de  zijkanten gezaagd, randjes daarvan ingezaagd met de haakse slijper en met een hamer omgeslagen op een houten mal. Inmiddels is alles in elkaar gezet op een (andere)  mal waarbij de plaat die de gebogen bovenzijde van de wielbak vormt, wordt gelijmd op de omgeslagen randjes van de zijkanten. Zie vooral de fotoserie want het gezegde is niet voor niets dat een plaatje meer zegt dan vele woorden….

              1                                      2                                     3                                     4

 

            5                                        6                                     7

Zijkant ruwweg uitgezaagd en op houten mal geklemd (1) Overstekende randen ingezaagd (2) Mal omgedraaid en randen omgeslagen met hamer (3) De afgewerkte zijkanten (4) Zijkanten en plaat op de grotere mal aangebracht (5) (6) (7) Spanbanden en lijmklemmen (en de accu’s waaraan de spanbanden zijn bevestigd) houden alles op zijn plek. De plaat wordt op de omgeslagen randen van de zijkanten gelijmd.

Foto’s  SHBVN-klik op de foto’s voor een vergroting)

 

Een paar zijruiten zijn gedemonteerd. Een verrotte dwarsbalk aan de achterzijde is uit het raamwerk gezaagd en een nieuwe ingelast. Ook een verticaal bint is vernieuwd. Verder is er ook aan de dakrand gewerkt. Daar lopen diverse boven en op elkaar gelegen bintjes. Ook daar blijkt het overbekende roestduveltje flink te hebben huisgehouden….De betreffende dakrand bleek “gedicht” te zijn met een flinke laag plamuur.

    

             1                                            2                                     3                                      4

 Nieuwe binten onder en naast achterdeur (1)     roest onder het dak (2) (3) (4)

(foto’s SHBVN-klik op de foto’s voor een vergroting)

Naarmate wij verder werken aan de blauwe 625 komen wij er meer en meer achter dat dit exemplaar weliswaar (wat) minder slecht is dan de paarse maar toch niet echt in florissante conditie is….Nou hadden wij niet verwacht dat het blauwe exemplaar in nieuwstaat zou verkeren hoor.

 

International L160

Het werk aan het chassis gaat gestaag verder. Er is opnieuw een deel schoongemaakt en in de menie gezet. Verder is er een begin gemaakt met het in zwart aflakken van het chassis.

Wielbak schoongemaakt  en in de menie gezet

(foto’s  SHBVN-klik op de foto’s voor een vergroting)

 

 

December 2021: speurtocht

Deze keer een kort verslag. We zitten vol met voornemens voor het aankomend jaar waaronder het elke maand melden van waar we mee bezig zijn.

 

Van Hool-Fiat 625

Het houten malletje voor het vervaardigen van de wielkuipen is afgemaakt. Daarna is een speurtocht ondernomen naar het starten van de paarse 625. Accu’s  aangesloten met startkabels maar geen stroom aanvankelijk, totdat ons de hoofdstroomschakelaar naast de bestuurders stoel opviel….. Daarna na enig proberen de juiste procedure gevonden: sleutel induwen en naar rechts draaien, dan op knopje drukken. De motor startte vrij vlot (na 2 jaar stilstaan!), versnellingen waren niet te vinden en de koppeling werkte niet goed…

Hoe de motor gestopt kon worden was nog onduidelijk. Op het dasboard zou een trekknop moeten zitten maar die was er niet, dus maar met de hand de handel van de brandstofpomp naar de nullast (=geen brandstoftoevoer) duwen. Een week later viel ons opeens een  trekknop rechts naast de bestuurders stoel op, dat was dus de knop waarmee de motor kon worden uitgeschakeld!.

Verder werd het dashboard van de paarse 625 gedemonteerd. Daaronder  bleek het originele dashboard nog (deels) aanwezig te zijn. Ook de  voorruit werd gedemonteerd om zo beter bij de  kabelboom en zekeringkast te komen. Die worden overgebouwd naar de blauwe 625.

           

Het originele dashboard                                           onderste rand onder de voorruit grotendeels weggerot….

foto SHBVN-klik op de foto’s voor een vergroting)

 

International L 160

Chassis en raamwerk van de carrosserie werd verder gemenied (2e laag).

 

Kerst/nieuwjaarsgroet.

Vanaf deze plaats wensen wij een ieder goede kerstdagen toe en een gelukkig nieuwjaar.

Let goed op u zelf en op de ander.

 

November 2021: vers metaal

De voorraad ijzer (profielen) slinkt zienderogen en vraagt weer om aanvulling. Er is de afgelopen weken vooral gewerkt aan de blauwe Van Hool-Fiat 625. En passant hebben we ons gewaagd aan wat houtbewerking en constateerden we dat onze vaardigheden op dat gebied nog wat oefening kunnen gebruiken.

 

Van Hool-Fiat S315

Aan deze wagen werden geen werkzaamheden verricht.

 

Van Hool-Fiat 625 (blauw)

De brandstoftank is inmiddels gedemonteerd en de nog in de tank aanwezige brandstof zal overgeheveld worden naar een tweetal verwarmingskachels waarmee wij vooral onszelf in koude tijden nog enigszins op temperatuur kunnen houden…

 

Weg met de brandstoftank  (foto SHBVN-klik op de foto’s voor een vergroting)

 

Op diverse plaatsen, o.a. onder en nabij de achterdeur, is deze wagen van vers metaal voorzien. Nieuwe binten werden ingelast ter vervangen van verroeste exemplaren. 

 

Nieuw metaal onder en nabij de nooddeur (links achter)

(foto’s  SHBVN-klik op de foto  voor een vergroting)

 

De wielbak links werd geheel weggenomen. Het plan is om  geheel nieuwe wielbakken (links en rechts dus)  te maken aan de hand van een houten mal (zijkant wielbak als maat en daarover plaat buigen) .

     

De wielbak weggenomen                                                                              houten mal

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

In een bint onder een zijraam werd een zeer provisorische “reparatie” ontdekt; het gat was met een stuk polyestermat gevuld en vervolgens met plamuur afgedekt…

 

Gat in bint onder een raam (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

International L 16

De wielbak links werd verder schoongemaakt, afgelast en in de menie gezet. 

   

(foto’s  SHBVN-klik op de foto’s  voor een vergroting)

Delen van de ophanging van de achteras werden (nogmaals) zwart gelakt.

(foto SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Oktober 2021: rotondes..

Deze keer een bescheiden rapportage en wat ons opviel tijdens een rit door de polder.

 

Van Hool-Fiat S 315

De problemen met de luchtdruk reminstallatie leken te zijn opgelost. Een andere (hogere) afstelling van het drukregelventiel bracht de oplossing: alles werkte  weer zoals het hoorde. De rit naar de RDW verliep goed en de wagen is wederom goedgekeurd! Tijdens de keuring wilde de wagen echter weer niet van de handrem af…..

Daarna hebben we een uitgebreide rit door de polder gemaakt waarbij alles werkte zoals het bedoeld was. Alleen de oliedrukmeter bleef constant een zelfde (goede) waarde aanwijzen….Wij zullen met een externe meter één en ander nog eens controleren.

Wat ons opviel tijdens deze rit was dat Nederland werkelijk dol is op rotondes waarbij deze ook nog eens vele verschillende gedaantes kennen wat weleens verwarrend kan zijn.

Klaar voor de keuring  (foto SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Van Hool-Fiat 625 (blauw)

Aan deze wagen is verder gewerkt met het vervangen van verroest bintwerk door vers metaal. Op de werkbank werd een nieuw (tijdelijk) steunbint vervaardigd om een verroest bint uit te kunnen zagen en te kunnen vervangen. Het is al eens eerder gezegd maar nu dan nog een keer: net zo min als je “zomaar” een poot onder een stoel weg kunt zagen (letterlijk bedoeld deze keer) kun je “zomaar” een bint verwijderen. Dat bint zit aan andere binten vast en samen vormen zij een structuur, in dit geval het carrosserieraamwerk (waar de beplating aan vast komt). Ergens een bint weg zagen betekent dat er een stuk van de structuur en daarmee stevigheid verdwijnt met als mogelijk gevolg dat er een bint verbuigt of breekt, of erger nog het complete raamwerk vervormt. Dus wordt er eerst een steunbint tijdelijk aangebracht dat het hele raamwerk intact houdt waarna zonder probleem het te vervangen bint kan worden uitgezaagd. Zo, dat weet u nu ook weer en een volgend keer hoeven we het niet meer uit te leggen, toch?

 

Nieuw steunbint         op zijn plaats aanbrengen (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

International L 160

Het chassis werd verder in de menie gezet en zo langzamerhand komen we in de fase dat dat chassis een mooie zwarte afwerklaag gaat krijgen. Tevens zijn wij doende met het vernieuwen en aanpassen van diverse delen van de ophanging van de achteras zodat deze t.z.t. weer kan worden gemonteerd.

Meniën maar….(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Het verenpakket wordt schoongemaakt (foto SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

September 2021: de ‘R’….

De R is weer in de maand, maar behalve dat is de R ook van van rommel en roest wel te verstaan en remproblemen…

 

Van Hool-Fiat S315

Het werk aan de bumper is door omstandigheden stil komen te liggen. De bumper is gemonteerd in verband met plannen om de wagen te gaan keuren.

Helaas vertoont deze wagen (alweer) kuren. Direct na het starten blaast het drukregelventiel van de reminstallatie lucht af, iets wat de wagen nog niet eerder heeft gedaan. Het luchtsysteem komt verder op druk en de wagen komt van de handrem af, maar wat precies het probleem is, daar zijn we nog niet uit.

 

   

onderdelen van het luchtsysteem                 achterbumper gemonteerd

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Van Hool-Fiat 625 (blauw)

Van deze wagen is de vloer inmiddels geheel verwijderd. Het laat zich raden wat we daar onder aantroffen.. Juist, iets wat met met een “r” begint. Rommel en roest. Diverse binten zijn zelfs gebroken! Het materiaal dat is gebruikt is gewoon te dun. Kan natuurlijk zijn dat de fabrikant destijds al aan gewichtsbesparing dacht om zuinig te kunnen rijden, maar wij gaan er  toch iets stevigers van maken.

 

 

 

op talrijke plaatsen heeft de roestduivel toegeslagen

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

International L 160

Een deuk in het chassis is inmiddels verwijderd (met externe hulp) zodat verder kan worden gegaan met het conserveren van het achterste gedeelte van het chassis.

 

                         

Men neme hamer en aanbeeld…      meteen in de menie

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Augustus 2021: ventilatie

In deze coronatijd is goed ventileren heel belangrijk. Dat is bij onze voertuigen dik in orde…De wind blaast er zo doorheen. Alleen de S315 beschikt nog over zijn carrosserie. Maar daar staat dan tegenover dat deze wagen “air regulated” is wat alles met de ventilatie te maken heeft ( en nee helemaal niets met de vering…).

 

Van Hool-Fiat S315

Na het cosmetisch werk aan voorzijde  en rechter zijkant is nu begonnen aan de achterzijde, in het bijzonder de achterbumper. Evenals de voorbumper is deze van polyester en rechts op de hoek is deze deels ingescheurd. Reparatie vind plaats door het uitschuren van de scheur en vullen met glasvezelplamuur. Op diverse plekken is de verf gebarsten, de bumper wordt in zijn geheel helemaal opgeknapt.

  

De achterbumper onder handen, de eerste grondlaag is te dun, wordt vervolgd…

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Van Hool-Fiat 625 (paars).

De hemelbekleding is nu in zijn geheel verwijderd. Tussen de ramen en het dak werden “niet originele ventilatieopeningen” zichtbaar, aldus één onzer medewerkers….Zo langzamerhand rijst de vraag waar (of?) het dak nog vast zit aan de rest van de carrosserie….

De “niet originele ventilatie-openingen”…… (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Ook werd het bagagerek op het dak gedemonteerd. Behalve met bouten bleek dat dit rek ook met kit te zijn bevestigd en moest hamer en beitel er aan te pas komen om het los te krijgen.

(foto SHBVN-klik op de foto voor een vergroting).

 

International L 160

Aan de International werd verder gelast aan de linker wielbak achter. Daar komen diverse binten en de wielbak samen en stukje bij beetje wordt één en ander vervangen. Bedacht dient te worden dat de stevigheid van het metalen raamwerk wel behouden dient te worden en grote stukken tegelijk uitzagen (en daarna vervangen uiteraard) niet aan de orde is omdat dan het verband tussen diverse delen weg is en vervorming van het gehele raamwerk een reëel risico is. Het gaat dus letterlijk stukje bij beetje hetgeen erg arbeidsintensief is. Ach, als het makkelijk was ….

Voor deze wagen is, gezien de hoeveelheid metaal die inmiddels vervangen is (en nog zal worden), zo langzamerhand de term “reconstructie” wel op zijn plaats.

Verder werden enkele delen van de ophanging van de achteras schoongemaakt en inde menie gezet.

    

   

Ditmaal werk aan de chassiszijde van de wielbak  (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

       

Delen van de ophanging van de achteras (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

   

Juli 2021: nog maar een keer…

 

Van Hool-Fiat S315

De voordeur van deze wagen werd opnieuw van een laklaag voorzien: hopelijk nu de laatste laag. De vorige laag zag er te korrelig uit, de verf vloeide niet mooi (genoeg..) uit. Nee, we zijn niet gauw tevreden maar voor de ingewijde lezer is dat geen nieuws, toch? Verder werd een nog een plekje (nu rood van kleur) afgewerkt.

     

Recycling van het plaatselijke krantje………en de spuitbussen maar weer eens gehanteerd

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Van Hool-Fiat 625

De carrosserie van de blauwe 625 is beter dan die van de paarse 625 maar desalniettemin het beste te omschrijven als nogal krokant. Van de rechterwielbak werden metalen platen en andere zaken verwijderd die vorige eigenaren hebben aangebracht ter ondersteuning (of is het gewoon verdoezeling?) van grotendeels weggerot origineel plaatwerk. U raadt vast wat wij aantroffen na verwijdering van al dit achteraf aangebracht materiaal.

Van het paarse exemplaar is begonnen met het verwijderen van de hemelbekleding ten einde bij het dak te kunnen. Delen van dit dak, met name het bintwerk, zullen gebruikt worden om een gat in het dak van het blauwe exemplaar te dichten. Voorts werd de voorbumper gedemonteerd.

 

Wat er nog over is       hemel komt eruit        de voorbumper

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

International L 160

Van deze wagen werd de linker wielbak op diverse plekken van nieuw metaal voorzien.

  

Nieuw stuk op de werkbank op maat gemaakt en ingelast

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Ook het bintwerk waarmee de wielbak vastzit werd deels vernieuwd.

Nieuwe steun         en        bintwerk

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

Juni 2021: gevecht…

U kent het wel (of niet..): ondanks vele inspanningen, van alles en nog wat geprobeerd wil het maar niet lukken…

 

Van Hool-Fiat S315

Zo vergaat het ons met de S315. Rijdt de wagen fantastisch op diverse ritten, slaat de motor plotseling weer af tijdens het ontluchten van het stuurhuis, en wil deze ook niet aanslaan. Na handmatig brandstof oppompen loopt de motor dan weer…

Een soortgelijk “gevecht” hadden we met de, op luchtdruk werkende, handrem. De ene keer gaat de handrem er wel af en de volgende keer weer niet. Er is een nieuw handremventiel gemonteerd maar dat deed vooralsnog helemaal niets. Het ontlokte ons de uitspraak “lijkt wel of de wagen zich steeds tegen ons verzet”.  Kan natuurlijk niet al vinden sommige autobezitters dat een auto toch een ziel heeft…..

Aan de hand van een technische tekening, van het WWW geplukt, hebben we de leidingen opnieuw (en nu juist) aan het nieuwe handremventiel gemonteerd en het werkt nu! De wagen gaat zonder probleem op en van de handrem af.

 

Van Hool-Fiat 625

Met deze wagen, alsmede de donorwagen, gaat het een stuk makkelijker, al is het verwijderen van de carrosseriebeplating een intensief karwei. Vastgepopt en alle randen nog eens volgestopt met keiharde plamuur…Van de paarse wagen is van de rechterzijkant en -hoek de beplating (uit één stuk!) verwijderd en ook aan de linkerzijde is het plaatwerk (eveneens uit één stuk!) grotendeels gedemonteerd.

  

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

International L 160

Ook aan deze wagen wordt stukje bij beetje verder gewerkt. De linker  wielbak achter werd van vers metaal voorzien.

Nieuw metaal en profielen aan de onderzijde van de wielbak

 

 

nieuw stuk in bovenzijde wielbak

 

 

Daarna de lagere zijkantjes en ten slotte het bovenste deel

(foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

 

Gereedschap

En dan een stukje over al het gereedschap dat wij bij deze klussen gebruiken. Behalve het gangbare handgereedschap, hamers, schroevendraaiers, steeksleutels, ringsleutels etc. is de haakse slijper een zeer favoriet stuk gereedschap. We hebben er vijf (!), dat scheelt slijpschijven, borstels etc. verwisselen….. Betekent wel dat de vloer op gegeven moment vol ligt met machines en snoeren (struikelgevaar…).

Voorts hebben wij twee compressoren en o.a. een pneumatische slagmoersleutel. Daarmee zijn vastzittende moeren en bouten prima los te maken en dit vinden wij dan ook één van de beste aankopen die we op gereedschapsgebied hebben gedaan, geheel anders dan een op lucht werkende kitspuit, die niet echt goed te doseren valt…

We hebben inmiddels kasten vol met boutjes, moertjes, ringetjes, verf en allerhande andere zaken waarvan wij het bestaan vast alweer vergeten zijn…

Maar het allerbeste stuk “gereedschap” is uiteraard het koffiezetapparaat!

 

Halfautomaat                               onze favorieten !

Gereedschapskast     boutjes, moertjes….     (foto’s SHBVN-klik op de foto voor een vergroting)

1 2 3 4 5 6